Seznamovací kurzy pro první ročníky v Roudné a na Lesní boudě – srpen a září 2019

Také v tomto školním roce zahájili naši noví žáci své studium seznamovacími kurzy. Tato více než dvacet let stará tradice pomáhá novým žákům usnadnit vstup do školy a do nové třídy. Podle dotazníků, které žáci na konci kurzu vyplňují, oceňují především to, že se lépe poznají s novými spolužáky a třídními učiteli, najdou si nové kamarády, poznají prostředí a klima školy, lépe se jim volí třídní samospráva, ale i to, že si užijí spoustu legrace, vyzkouší si zajímavé a netradiční hry a ještě si o kousek prodlouží prázdniny v přírodě.

A tak jim za preventivní tým, který kurzy připravuje, přejeme krásné roky strávené studiem na našem gymnáziu a spoustu dalších krásných zážitků!

-sš-