Jak jsme si připomněli třicet let od sametové revoluce

V pátek 15. listopadu proběhl na naší škole projektový den tematicky vycházející ze státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.

Studenti si mohli vybrat z několika doplňujících se aktivit. Pozvání na besedu přijali Lucie Cviklová Ph. D., účastnice studentské stávky a spolueditorka publikace Ta temná budova byla naše o stávce a událostech po listopadu ’89 a Ing. arch. Zdeněk Lukeš, absolvent našeho gymnázia a zakladatel OF.

Část studentů se vydala ve stopách demonstrace z Albertova přes Vyšehrad až na Národní třídu, kde je čekalo překvapení v podobě v dobových uniformách postrojených maturantů vyzbrojených autentickou arogancí totalitní moci a obušky.

Většina z devíti set studentů našeho gymnázia se účastnila programu ve škole.

Při promýšlení teoretických východisek projektu jsme se po důkladném zvážení rozhodli pro přístup vycházející z Berlinovy definice negativně vymezené svobody, tedy pro zdůraznění toho, od čeho jsme se 17. listopadu 1989 osvobodili.

Do každého patra naší budovy jsme umístili jedno desetiletí komunistického režimu. Páteřní témata jednotlivých místností se v jednotlivých patrech opakovala, studenti se tak mohli seznámit s oficiální i neoficiální literaturou, s podobami samizdatu a s cenzurou, s výběrem dobových filmů, s vývojem architektury, s hudbou, s dějinami sportu, s výběrem vzpomínek pamětníků a politických vězňů 50., 60., 70. i 80. let.

V každém patře byly také místnosti, ve kterých byly vystaveny dobové dokumenty, tiskoviny, učebnice nebo hračky.

V žádném případě jsme ale nechtěli, aby studenti byli pouze pasivními objekty, aby v zástupu procházeli kolem nástěnek a bezduše pročítali další a další texty, což by sice mohlo pěkně zpřítomnit bezvýchodnou šedivou odevzdanost normalizace, ale nebylo by zcela v souladu s moderními pedagogickými trendy.

Dvojice studentů jsme proto, kromě pracovního listu, do kterého měli zaznamenávat odpovědi, které našli v doprovodných textech, vybavili také jednou ze třinácti variant „kádrového posudku“. Upravili jsme buď přímo originální posudky nebo příbuzné texty z různých období komunistického režimu. V posudcích z padesátých let tak najdeme hlavně odkazy na třídní původ a vztah ke straně před a po převratu, posudky normalizační pak reflektují postoj k „lednovým událostem“ a „bratrské pomoci“. Mezi studenty – prostými občany jsme vypustili studenty maturitních ročníků, kteří představovali silové složky režimu, kádrováky a tajné i uniformované policisty[1].

Tito pak namátkově perlustrovali studenty a nic netušící nositele likvidačních posudků různým způsobem perzekvovali. Zabraňovali jim v přístupu do místností, kde se mohli dozvědět správné odpovědi, a izolovali je od zbytku jejich tříd. Zároveň ale nabízeli studentům možnost se nevítané pozornosti režimu zbavit.

Stačilo navštívit třídu, která byla označena jako „Bartolomějská“. Zde na nespravedlivě utiskované občany čekaly dvojice tajných policistů, kteří nabízeli možnost, jak se vrátit zpátky do normálního života.

Stačilo podepsat prohlášení, které očividně lživě popisovalo život na škole a zároveň bylo závazkem spolupráce s utiskovateli.

S napětím a nejistotou jsme čekali, jak studenti na tento nátlak zareagují, a velmi mile nás překvapilo, jak odhodlaně a zapáleně někteří naši „občané“ trvali na tom, že lživé prohlášení ani spolupráci nepodepíší. Mocenský útlak se sice projevoval pouze v intenci hry, kdo nepodepsal, dostal čtvrthodinový distanc, ale v důstojnosti, se kterou řada studentů trvala na své osobní integritě, vidíme pro naši společnost jistou naději.

V patrech věnovaných 70. a 80. letům plnili studenti různé tematické úkoly. V místnosti s výstavou dětských her a volnočasových aktivit soutěžili ve spojování céček a v čáře, ve třídě věnované kontrakultuře mohli po změření délky kštice získat titul největší máničky.

V místnosti Charty 77 pak polovina třídy měla za úkol schovat úryvek textu Charty a druhá polovina třídy, estébáci, měla ukrytý text hledat. S radostí sdělujeme, že chartisté vyhráli 8:3.

Velkého úspěchu dosáhla místnost zasvěcená samizdatu, kde na dobových psacích strojích skupiny studentů soutěžily v rychlosti a správnosti přepisu úryvku „závadné literatury“. Všichni teď již víme, že klávesu Delete budeme na psacím stroji Consul hledat marně.

Učebna chemie posloužila k procvičení ručních prací, vyšívalo se, pletlo, motaly se bambulky a nejodvážnější vytvářeli odpudivé chemlonové koberečky.

Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak pojmout samotný listopad ’89 a změnu, kterou nám přinesl. Nakonec jsme usoudili, že svoboda, kterou demonstrující za cinkání klíčů provolávali, měla být hlavně svobodou nových možností, svobodou zodpovědné a aktivní volby.

Na konec jsme tedy nechali studenty aktivně tvořit, abychom dali do kontrastu pasivitu totalitních dekád s možnostmi pozitivně definované svobody nového režimu. V posledních dvou třídách čtvrtého patra si tak studenti i jejich vyučující mohli vytvořit, pod laskavým vedením našich výtvarnic, tašku s vlastním motivem klíčů.

Galerie

Charta
Charta
Chemlonová chob...
Chemlonová chobotnice a ocenění Mladý chemlik
Céčka (2)
Céčka (2)
Céčka
Céčka
Dobové průvodky...
Dobové průvodkyně
Dobový jazykový...
Dobový jazykový kabinet
Dva fízlové
Dva fízlové
Estébačka s cig...
Estébačka s cigaretou a strojem
Estébačka s lig...
Estébačka s light verzí bělomorky
Estébačka v kab...
Estébačka v kabátu
Estébáci hledí ...
Estébáci hledí do budoucnosti
Estébák lustruj...
Estébák lustruje kádrový profil
Estébák na chod...
Estébák na chodbě
Estébák v kožen...
Estébák v koženém kabátě v 50. letech
Havel na hrad
Havel na hrad
Háčkování
Háčkování
Instruktáž
Instruktáž
Instruktáž posá...
Instruktáž posádky
Jakeše do koše ...
Jakeše do koše – účastníci vzpomínkového pochodu z Albertova
Jak tam mám dát...
Jak tam mám dát kurzívu
Klíče
Klíče
Kolega Okleštěk...
Kolega Okleštěk instruuje pionýry
Kolega Okleštěk...
Kolega Okleštěk píše dobový jídelní lístek
Kolega Růžička ...
Kolega Růžička při výkladu v terénu
Kolega Růžička ...
Kolega Růžička v čele vzpomínkového průvodu
Komunisti běžte...
Komunisti běžte se vycpat
KSČ v boji za s...
KSČ v boji za svobodu
Kultura, noviny...
Kultura, noviny, architektura
Kádrovací komis...
Kádrovací komise vyhodnocuje pracovní listy
Kádrovačka nesm...
Kádrovačka nesměle zvažuje podporu sametové revoluce
Kádrovák v dobo...
Kádrovák v dobovém saku
Kádrové posudky...
Kádrové posudky – spolupráce
Leninův odznak ...
Leninův odznak na kůži
Mladý odbojář z...
Mladý odbojář zapaluje svůj vázací spis
Místnost charty
Místnost charty
Měření vlasů
Měření vlasů
Nad taškami
Nad taškami
Nad zaseklou kl...
Nad zaseklou klávesou
Nepodepsal!
Nepodepsal!
Nácvik vyšívání
Nácvik vyšívání
Nástěnka 68
Nástěnka 68
Občanská neposl...
Občanská neposlušnost
Občané se špatn...
Občané se špatným kádrovým profilem zvažují podepsání spolupráce
Odznáčky
Odznáčky
Orgáni
Orgáni
Pionýrky
Pionýrky
Pionýrský pozdr...
Pionýrský pozdrav
Pletení
Pletení
Podpis neznámeh...
Podpis neznámeho konfidenta StB pod lživým prohlášením
Po stopách demo...
Po stopách demonstrace 17. 11. 1989
Praktická žena
Praktická žena
Primáni
Primáni
Primáni ve tříd...
Primáni ve třídě ručních prací (2)
Primáni ve tříd...
Primáni ve třídě ručních prací
Prohlídka výsta...
Prohlídka výstavy
Promítání dobov...
Promítání dobových filmů
Práce na chemlo...
Práce na chemlonovém koberečku
Práce s chemlon...
Práce s chemlonem
Práce ženy
Práce ženy
Psaní strojem
Psaní strojem
Pálení chemlonu
Pálení chemlonu
Přepis samizdat...
Přepis samizdatu
Přípravná komis...
Přípravná komise při zpěvu písně Rudé šátky na slunci hoří
Příslušník na N...
Příslušník na Národní třídě
Příslušník na N...
Příslušník na Národní třídě 2
Příslušník třet...
Příslušník třetího odboje
Rozhodování o p...
Rozhodování o podpisu spolupráce
Rozhovor svazák...
Rozhovor svazáků
Rudé knížky
Rudé knížky
Ruční práce (2)
Ruční práce (2)
Ruční práce
Ruční práce
Skupinka estébá...
Skupinka estébáků
Skupinka estébá...
Skupinka estébáků 2
Slavíme 1. máj
Slavíme 1. máj
Sledování dokum...
Sledování dokumentu
Stroj (2)
Stroj (2)
Stroj
Stroj
Stroje (2)
Stroje (2)
Stroje (3)
Stroje (3)
Stroje
Stroje
Svazačky
Svazačky
SVOBODU
SVOBODU
Tajná policistk...
Tajná policistka zatýká příslušníka třetího odboje
Tašky (2)
Tašky (2)
Tašky (3)
Tašky (3)
Tašky (4)
Tašky (4)
Tašky
Tašky
Tašky proces vý...
Tašky proces výroby
Tašky proletáři
Tašky proletáři
Tašky svoboda
Tašky svoboda
Tašky véčko
Tašky véčko
Tašky – motivy
Tašky – motivy
Ukázky ručprček
Ukázky ručprček
Vedení na prohl...
Vedení na prohlídce
Vedení při tvor...
Vedení při tvorbě
Vedení při výtv...
Vedení při výtvarné činnosti
Veselí příslušn...
Veselí příslušníci si užívají šikanu demonstrantů
Ve stopách stud...
Ve stopách studentské demonstrace
Vyšívání
Vyšívání
Vzpomínka na li...
Vzpomínka na listopad
Ústřední plánov...
Ústřední plánovací komise bdí, když ostatní spí
Četba dobového ...
Četba dobového tisku
Čára
Čára
Čítanky
Čítanky

Poznámky

1. Všichni tito studenti byli seznámeni jak s Milgramovým, tak se Zimbardovým vězeňským experimentem a náležitě poučeni o nástrahách podlehnutí zlu, nebojte☺

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok