Pilotní projekt „Není v pořádku chodit pozdě, je v pořádku pomáhat“

Naše škola se od podzimu stala patronem pozemku v Troji, kde se budeme ve spolupráci se Skautským institutem a Magistrátem hl. m. Prahy snažit o obnovu stepní vegetace tak, aby zde vznikly příhodné podmínky pro stabilizaci a šíření stepních druhů organismů. Řada z nich je chráněných a na blízkých chráněných územích se vyskytují a mohly by se za příhodných podmínek rozšířit i na patronátní pozemek. Před Vánoci jsme už s pracemi začali a jsme zvědavi na výsledek. Další činnosti nás čekají až na jaře. A snad se zapojí i další studenti naší školy, kteří zatím váhali, nebo se k nim informace nedostaly.

Ale můžete pomoci už teď – nějaký „dobrák“ nám na pozemku zanechal pozdrav v podobě vysypaného kontejneru s plastovým odpadem. Nabízí se tedy možnost pomoct s údržbou školního patronátního pozemku a případně si za odměnu nechat smazat jeden pozdní příchod za čtvrtletí. Jak by pomoc vypadala?

Podmínky:

  • je možné odpracovat pouze jeden pozdní příchod za čtvrtletí
  • sběr vysypaného odpadu bude probíhat v předem ohlášeném termínu v týdnu 17.–21. 1.
  • jeden pozdní příchod = 4 pytle sebraného odpadu (pytel má cca 120 litrů), které budou následně svázány a odloženy na označené místo na pozemku
  • přítomný pedagog sběračům vydá pytle a jednorázové rukavice a následně nahlásí třídnímu učiteli „odpracovaný“ pozdní příchod
  • termíny sběru budou zveřejněny v pátek 14. 1. na nástěnce biologie a přes studentskou radu, zájemci se pak ohlásí na vybraný termín přes chat v Teams určenému pedagogovi

Samozřejmě, pokud nemáte pozdní příchod, určitě dorazte jen tak. Už jsme jednou sbírali a byla u toho docela zábava. Objevili jsme neuvěřitelné poklady! Neodnesli jsme si je sice domů, ale minimálně nás pobavily a pocvičily naši fantazii.

Kamila Babická

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok