Podmínky pro provoz školy a hygienická opatření při zajištění přípravy maturantů od 11. května 2020

 • Účast žáků na přípravě k maturitní zkoušce je dobrovolná.
 • Při cestě do školy dodržují žáci obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška, rozestupy).
 • Před budovou školy se nesrocují, mají zakrytá ústa a nos a dodržují rozestupy 2 m.
 • Při prvním příchodu do školy odevzdají ve vrátnici Čestné prohlášení – zde.
 • V prostorách šaten se přezují, poté vydezinfikují ruce a odejdou do třídy.
 • Ve společných prostorách se zaměstnanci i žáci můžou pohybovat pouze v rouškách, dbají zvýšené hygieny – mytí a dezinfekce rukou.
 • Ve třídě po souhlasu učitelem a při dodržení rozestupů si můžou sundat roušku, kterou vloží do sáčku. Žáci jsou povinni mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček.
 • Učitelé vedou evidenci docházky v každé hodině.

Školní jídelna

 • Žáci i zaměstnanci si objednají oběd nejpozději do 7. května do 14.00 hod.
 • Výdej oběda 11.45–13.00 hod.
 • Před vstupem do jídelny si důkladně umyjí ruce.
 • Tác s příborem a skleničkou strávníkům podá pracovnice školní jídelny.
 • V jídelně dodržují rozestupy, mají roušku, kterou si můžou sundat při jídle, vloží ji do sáčku, po obědě si roušku opět nasadí.

Celé Opatření MŠMT k provozu škol pro období přípravy k maturitní zkoušce zde.

5. května 2020
R. Schejbalová