Podmínky provozu a vnitřního režimu školy ve školním roce 2020/2021, hygienická a protiepidemická pravidla

Denní režim:

 1. Roušky ve společných prostorách školy jsou dobrovolné.
 2. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní hygieny, pokud možno dodržují sociální distanc.
 3. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci nebude vpuštěn do budovy školy.
 4. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy.
 5. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy.
 6. Pokud se příznaky nemoci objeví u žáka v průběhu dne, bude odveden do izolace a zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou.
 7. Po vstupu do školy si příchozí umyjí/dezinfikují ruce.
 8. V průběhu každé přestávky bude třída větrána.
 9. Úklid bude prováděn dle manuálu, po hlavní přestávce budou dezinfikovány prostory toalet.

Školní jídelna:

 1. Při čekání na oběd dodržují žáci sociální distanc.
 2. Před vstupem do jídelny si žáci umyjí/dezinfikují ruce.
 3. Pracovnice školní jídelny dá každému žákovi podnos s příborem a skleničkou, případně salát, ovoce, pečivo…, nápoje si žáci nalijí ze zásobníku sami.

Různé:

 1. Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na žáky a zákonné zástupce.
 2. Ve školním roce 2020/2021 bude škola, pokud to bude možné, pořádat pouze seznamovací a lyžařské kurzy.
 3. Sportovní soutěže a kulturní akce se nekonají.
 4. Při karanténě třídy/skupiny/školy budou vydána další pravidla.

25. 8. 2020
PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy