Třídní schůzky – 4. dubna 2018 od 18.00

Dne 4. dubna 2018 se koná od 17.15 hodin v aule školy Valná hromada Rady rodičů.

Třídní schůzky v kmenových učebnách se konají od 18.00.