Antropocén: věk člověka

Ve středu 22. května proběhl na Gymnáziu nad Štolou diskusní seminář s českým biologem a ekologem Davidem Storchem (PřF UK). Seminář byl určen studentům a studentkám 3. ročníku vyššího gymnázia. Jeho hlavním tématem byl pojem antropocénu, který v roce 2000 zavedl nizozemský přírodovědec a nositel Nobelovy ceny Paul J. Crutzen, aby jím charakterizoval epochu, kdy vývoj lidské společnosti dosáhl takové úrovně, že její všestranné působení je stále více propojeno s zemskými ekosystémy a přírodou jako celkem. Cílem semináře bylo tuto problematiku nahlédnout a diskutovat jak z hlediska přírodních, tak humanitních věd. Zvláštní důraz byl kladen na současné chápání přírody a ochrany přírody. Po krátkém úvodu do problematiky měli studenti a studentky možnost zapojit se do živé diskuze. Přednáška se dočkala pozitivního ohlasu jak ze strany studentů, tak ze strany organizátorů.

Děkujeme profesorům Pechovi a Lerchovi za organizaci sezení a moderování diskuse.

Tomáš Suchan, S7B

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok