Středoškolská odborná činnost 2022/2023

Vrcholnou událostí pro studenty i učitele přírodovědných předmětů je každým rokem obhajoba soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti. Studenti na ní předvedou nejen své odborné znalosti, ale také zájem o obor a kultivovanost projevu. Každoročně se naši studenti zaslouženě umístí také na prvních místech krajských a celostátních kol SOČ.

Školní přehlídka a obhajoba prací SOČ se letos (za účasti hojného a pozorného publika) konala v aule školy 28. března 2023. Soutěže se zúčastnilo pět soutěžících. Členkami odborné poroty byly paní zástupkyně Helena Vrbenská, paní profesorky Kamila Babická, Hana Kačerová, Pavla Němečková a Štěpánka Selingerová, za studenty Jana Kinclová. Soutěžilo se ve čtyřech oborech.

Prvním soutěžícím v oboru Chemie byl (už z předchozího roku zkušený) Šimon Kilián se svou prací „Neplatinové katalyzátory pro zásadité palivové články“. Obhajoba byla velmi suverénní a obdivuhodné byly i představené inovátorské postupy při přípravě katalyzátoru. V krajském kole získal Šimon hezké páté místo.

V oboru Molekulární biologie se představil mladý debutant Mikuláš Ladin s prací „Analýza exprese genu PHO15 v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis – 1. část“. Také on skvěle obhájil, představil publiku zajímavý výzkum a pohotově odpovídal na jeho dotazy. V krajském kole byl třetí a ve výzkumu bude pokračovat i příští rok, jak napovídá název práce.

Třetím soutěžním oborem byla Fyzika se dvěma soutěžícími. Odborně přesná, inteligentní a v projevu kultivovaná Denisa Trnková představila zajímavou práci „Baryonové rezonance ve fotoprodukci kaonů“. V krajském kole získala druhé místo a postoupila do kola celostátního.

Jaroslav Skokan byl druhým soutěžícím v oboru Fyzika a se svou odbornou prací „Výbojka se smyčkovou nestabilitou“ zaujal diváky nejen jejím obsahem, ale také svým přirozeným projevem. Práci úspěšně obhájil i v krajském kole a jistě se s ním setkáme i příští rok.

Jako poslední se ujal slova Filip Dvořák v oboru Chemie s prací „Příprava nových rutheniových polosendvičových komplexů s afinitou ke galektinům“. Přesto, že svoji práci dodělával na poslední chvíli a ani nedoufal, že ji bude letos obhajovat, neměl se rozhodně za co stydět. Předal publiku spoustu zajímavých informací a předvedl se jako skvělý a vtipný řečník. V krajském kole byl třetí a postupuje do celostátního kola. Také on bude v práci pokračovat.

Soutěžícím moc gratulujeme, postupujícím držíme palce do celostátního kola a přejeme hodně sil pro další vědeckou práci.

-šs-

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok