Přírodovědné soutěže – úspěchy 2023/2024

Předmětová komise biologie a chemie i v letošním školním roce zorganizovala řadu již tradičních přírodovědných soutěží. Velmi si vážíme studentů, kteří věnují svůj čas a energii Biologické, Geologické a Chemické olympiádě, SOČ, České hlavičce, Botanické soutěži, Přírodovědnému klokanovi a Enersolu. Novinkami jsou letos Technologická olympiáda, ChemQuest a Juniorská vědecká konference. Úkoly a zadaná témata prací jsou pro studenty zajímavá, ale také náročná na získávání informací, které si musí vyhledat, správně interpretovat a dát do širšího a logického kontextu. Některé z laboratorních úkolů vyžadují i manuální zručnost a znalost laboratorních technik. A také spoustu času a nadšení.

I v tomto školním roce se můžeme prezentovat výbornými výsledky.

Všem moc gratulujeme.

Chemická olympiáda
24 soutěžících ve třech kategoriích

Obvodní kolo kategorie D

1. Max Hozda
2. Oliver Votruba
4. Gabriel Kibardin

Krajské kolo kategorie B

5. Nikolay Sabev + postup do národního kola

Biologická olympiáda
49 soutěžících ve čtyřech kategoriích

Obvodní kolo kategorie C

1. Stella Perglová
2. Jan Štěrba
3. Eliška Chylíková

Obvodní kolo kategorie D

2. Žofie Sýkorová
3. Hana Gahurová

Geologická olympiáda
5 soutěžících ve dvou kategoriích

Obvodní kolo kategorie A

1. Anna Havlová
2. Hana Kalinová

Obvodní kolo kategorie B

1. Elizaveta Loktionova
2. Sofia Grofčíková

Přírodovědný klokan
169 soutěžících v kategorii Kadet a 225 soutěžících v kategorii Junior

Technologická olympiáda
12 soutěžících ve dvou kategoriích

Celostátní kolo

5. Mikuláš Hoblík a Matouš Vodňanský

Botanická soutěž
4 soutěžící

Krajské kolo

5. Štěpán Nosil

Chem Quest 2024
3 soutěžící

Celostátní finále

Adam Cafourek, Lukáš Plíva, Tomáš Skácelík

Juniorská vědecká konference

Celostátní kolo

1. Mikuláš Ladin

SOČ

Krajské kolo

4. Nikolay Sabev (chemie)
6. Mikuláš Ladin (molekulární biologie)
7. Filip Dvořák (chemie)
8. Štěpán Nosil (biologie)
8. Magdalena Hrudková (biologie)

Česká hlavička

Šimon Kilián – 1. místo v kategorii IDENTIO („Udržitelný rozvoj“)

Enersol

Krajské kolo

1. Zuzana Kvasničková

Celostátní kolo

3. Zuzana Kvasničková

-šs-

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok