Chemická olympiáda 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 se soutěžilo ve třech kategoriích Chemické olympiády. Soutěžících bylo oproti předchozím ročníkům hodně, což nás samozřejmě těší.

Jako obvykle měla školní kola tři části. Domácí část, ve které studenti řeší poměrně náročné úkoly (obzvláště v kategorii B), test školního kola a část praktickou s různými pokusy a měřeními.

Tématem kategorie D byly pro letošní školní rok sloučeniny v živých organismech, v praktické části si soutěžící vyzkoušeli hned tři zajímavé a laboratorně náročné úkoly: antioxidační účinky citronové šťávy, rozpustnost vitamínu C a jeho důkaz a vliv aktivního uhlí na obsah vitamínu C.

Úlohy kategorie C byly zaměřené na železo a komplexní sloučeniny, v praktické části se zjišťovala pomocí titrace koncentrace peroxidu vodíku.

Soutěžící kategorie B museli řešit různé teoretické úlohy a výpočty z anorganické i organické chemie, v praktické části stanovovali koncentraci kyseliny octové a kyseliny chlorovodíkové ve směsi.

První tři místa v obvodním kole olympiády kategorie D patřila opět našim studentům a v krajském kole jsme získali hezké deváté místo.

Velkým úspěchem bylo páté místo v krajském kole kategorie B a postup do kola národního.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme!

Vítězové jednotlivých kategorií školních kol:

Kategorie D

1. Max Hozda

2. Jan Štěrba

3. Gabriel Kibardin

Kategorie C

1. Nikolay Sabev

2. Jakub Joachim Kruška

3. Štěpán Nosil

Kategorie B

1. Nikolay Sabev

2. Mikuláš Ladin

-šs-

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok