Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Mobilita studentů Comenius se přehoupla do druhé části

comemob6 comemob5

Tři české studentky odjely do Francie za svými korespondentkami, které již strávily na podzim tři měsíce v Praze.

comemob7

A do Prahy dorazila jedna francouzská studentka, která bude v rodině žákyně, která již prožila tři měsíce ve Francii.

Na začátku února pak přiletěl do Prahy poslední student – Clement. Jeho příjezd byl odložen ze zdravotních důvodů.

JS

První dojmy

Od našeho příletu uběhlo už pár týdnů, a tak už máme spoustu prvních dojmů a zážitků z našeho nového domova. Prvních pár dní jsme strávily se svými novými rodinami, které nás velmi mile přivítaly. Po příjemně stráveném víkendu jsme přijely do naší nové školy, která se nachází ve městečku Parentis en Born. Naši noví spolužáci nás přijali velmi vlídně. Hned se s námi chtěli seznámit a nevadila jim naše nedokonalá francouzština. Velmi nás překvapil místní školní systém, který se hodně liší od našeho. Škola začíná v 8:30 a končí v 6:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 60 nebo 120 minut, což je pro nás velmi náročné. Studenti nesmí být o přestávkách ve třídě, jsou venku nebo chodí kouřit mimo areál školy. To byla další věc, která nás překvapila. Kouří tu totiž většina studentů.

Mají zde ale hodinovou přestávku na oběd, který se také hodně liší. Mají pouze jedno hlavní jídlo, zato ho ale doplňuje nejrůznější druhy ovoce, zeleniny, koláčů, jogurtů a pečiva. Po čase jsme pochytily francouzský návyk jíst ke každému jídlu bagetu. Také už obědem zaplníme celou hodinovou přestávku.

Jedna z nás bydlí v rodině a každý den dojíždí školním autobusem do školy. Dvě z nás bydlí přes týden na internátu ve škole. Máme zde režim, na který jsme si už zvykly. Jsme rády, že nemusíme ráno brzo vstávat a každé ráno na nás čeká horká čokoláda a čerstvé bagety s nutelou k snídani.

Máme pocit, že lidé jsou si tu mnohem bližší, už tím jak se každý den vítají polibkem na tváře. Jsou více extrovertní a méně stydliví.

Nicole, Markéta, Bára 

Prázdninový provoz školy

1.–3. července 2020 – 7.00–14.00 hod.

od 7. července do 14. srpna 2020
bude budova školy otevřena vždy
úterý a ve čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hod.

17. srpna až 25. srpna 2020
pondělí až pátek
od 8.00 do 14.00 hod.

Doplňování na volná místa ukončeno

79-41-K/41

V přijímacím řízení bylo původně přijato 74 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 54 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 6 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 84. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 60 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

79-41-K/61

V přijímacím řízení bylo původně přijato 34 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 19 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 46. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 30 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

79-41-K/81

V přijímacím řízení bylo původně přijato 76 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 49 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 93. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 60 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

V Praze dne 3. července 2020
PhDr. Renata Schejbalová

Výsledky přijímacích zkoušek

Dne 15. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky čtyřletého studia včetně poučení.

Dne 16. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky šestiletého a osmiletého studia včetně poučení.

Dne 19. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky čtyřletého studia po náhradním termínu včetně poučení.

Dne 26. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky šestiletého a osmiletého studia po náhradním termínu včetně poučení.

Podmínky pro provoz školy a hygienická opatření při zajištění přípravy maturantů od 11. května 2020

Podrobné informace zde.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Podrobné informace zde

Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky budou znovu probíhat od 11. května 2020.

Nostrifikační zkoušky jsou od 17. března zrušeny, nové termíny oznámíme, až budeme vědět, kdy bude ve školách zahájena výuka.

Informace ředitelky školy

Nejprve bych chtěla poděkovat za spolupráci všem studentům, učitelům i rodičům.

Vím, že někteří z našich studentů se zapojili do dobrovolnické práce, vám také děkuji.

Nyní informace:

 1. Oznamuji, že třídní schůzky, které byly naplánované na 1. dubna, se ruší.
 2. Pan ministr oznámil, že do školy půjdeme nejdříve v polovině května, čeká nás tedy poměrně dosti dlouhá doba, po kterou ještě nebudeme moci řádně vyučovat, věřím ale, že vše se studenty doženeme. Zároveň jsem ale nucena oznámit, že všechny plánované mimoškolní akce, které se v červnu měly konat, budou zrušeny. Zájezdy do zahraničí kvůli zákazu cestovat do zahraničí, ostatní akce – kurz pro kvarty v Roudné a školní výlety z toho důvodu, že v červnu se budou konat přijímací a maturitní zkoušky, učitelé budou muset být ve škole a budeme i dokončovat klasifikaci našich žáků.
 3. Pokud to situace dovolí, maturitní ples jsme prozatím přesunuli na pátek 5. června.
 4. Pokud si budete potřebovat něco vyřídit ve škole, vedení školy bude přítomno 25. 3., 31. 3. a dále pak od 8. dubna každou středu, vždy od 8.00 do 12.00 hod.
  Prosíme, abyste do budovy školy vstupovali s rouškou a postupně, jak budete vyzváni.
 5. Pro případné dotazy jsem na mailové adrese renata.schejbalova@gymstola.cz

23. 3. 2020,
Renata Schejbalová

Informace pro žáky

 1. ročníkové práce (2. ročníky) – termín pro odevzdání ročníkových prací je 30. 4., do té doby zašlete do Moodlu a na e-mailovou adresu vedoucího ročníkové práce, po návratu do školy odevzdáte v tištěné podobě
 2. ročníkové zkoušky z českého jazyka a matematiky 3. ročníků se v letošním školním roce ruší
 3. závěrečné jazykové testy z druhého cizího jazyka 4. ročníků se v letošním školním roce ruší
 4. maturitní práce je nutné odevzdat v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních (nemusí být svázané) 31. 3. v době od 8.00 do 12.00 hod. ZŘŠ Vrbenské
 5. jazykové certifikáty spolu s žádostí o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka lze zaslat elektronicky na mail helena.vrbenska@gymstola.cz do 31. 3. 2020, originál certifikátu pak předložíte po otevření školy
 6. projektové dny pro nižší gymnázium (6. –7. 5.) se ruší

25. 3. 2020
Renata Schejbalová

Výtvarná soutěž KarAnténa

informace zde

Aktuální informace 16. března

Budova školy je od 17. března 2020 do odvolání zcela uzavřena.

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství. Od zítra tedy studenti nemají chodit do školy, a to až do odvolání. Obědy ve školní jídelně jsou od zítřka odhlášeny.

Učitelé budou zadávat žákům práci prostřednictvím systému Komens v EŽK.

Sledujte prosím další informace v médiích a naše webové stránky.

10. 3. 2020,
Schejbalová