Pravidla pro uvolňování žáků-sportovců

Žákům – talentovaným sportovcům vytváříme podmínky, aby mohli skloubit svoji sportovní činnost s náročným gymnaziálním studiem.
Žáci sportují ve svých klubech, u nás studují.

Na základě tréninkového plánu, který předkládají žáci na začátku každého školního roku, je žákům vytvořen individuální plán – úprava studia pro sportovce – v němž je vyznačeno, kdy a z kterých předmětů bude žák uvolňován na sportovní aktivity a jak bude hodnocen.

Na úpravu studia není nárok, žádost posuzuje ředitelka školy na základě studijních a sportovních výsledků žáka.

Při schvalování úpravy studia sportovce budou brány v potaz sportovní výsledky žáka – vrcholový sportovec, reprezentant, člen SCM apod. Individuální tréninky schvaluje ředitelka školy pouze v mimořádných případech u žáků vykazujících vynikající sportovní výsledky.

Žádosti budou povolovány žákům – vrcholovým sportovcům, žákům provozující výkonnostní sport jen ve výjimečných případech a žákům provozující rekreační sport nikoli.

Žáci mohou být uvolňováni na soustředění, kempy, soutěže apod.

Na sportovní absenci se nevztahuje ustanovení Školního řádu o povinnosti minimální 75% docházky do jednotlivých předmětů.

Tato pravidla jsou platná od 10. 10. 2019.

 

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok