Nabídka knihovny

Knihovnice: Irena Neumannová
Místnost 405
Telefon: 233 089 752
e-mail: irena.neumannova(z)gymstola.cz

Otevírací doba: pondělí až pátek 8:30–17:00

Žákovská knihovna obsahuje 10 484 knih. Zahrnuje širokou nabídku knih ecyklopedických – všeobecných, literárních, dále odborné knihy z psychologie a sociologie, slovníky i knihy v cizích jazycích. Je zde přes 250 dramat (od nejstarších po současné), více než 200 titulů poezie a 220 životopisných knih. Odborné knihy jsou rozděleny tematicky a velmi přehledně.

Knihy encyklopedického charakteru jsou určeny pouze do čítárny, stejně jako časopisy. V čítárně jsou také k  nahlédnutí seminární práce studentů a soutěžní práce středoškolské odborné činnosti. Je zde i kulturní přehled a přehled nově vydávaných knih.

Čtenářům jsou k dispozici přehledné seznamy knih podle jednotlivých témat. Jak v podobě tištěné, tak elektronické. Studenti si mohou knihy vyhledat na počítači v programu Bakaláři. Zde jsou u jednotlivých titulů uvedeny také krátké anotace.

V minulém školním roce si studenti vypůjčili 4150 knih. Na přání studentů bylo pořízeno více knih v anglickém jazyce. Lze si také zapůjčit (do studovny či domů) cizojazyčné časopisy - v angličtině, němčině či francouzštině.

V knihovně je studentům k dispozici patnáct počítačů s přístupem na internet. Mohou rovněž využívat výukové programy instalované ve školní počítačové síti, laserovou tiskárnu (černobílý tisk - 2 Kč) a skener.

Po rozsáhlé rekonstrukci knihovny - je v provozu také internetová klubovna s 10 novými počítači. Klubovna je otevřena denně od 12:00 do 16:30.

Irena Neumannová, knihovnice

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).

Provozní a výpůjční řád knihovny

Do knihovny choďte bez svačiny.

V knihovně se chovejte tiše a ohleduplně, žáci jsou povinni se řídit pokyny knihovnice.

Při vypůjčení knihy je žák povinen prokázat svou totožnost. Učitelé si mohou odborné knihy půjčovat na hodiny výuky a na víkend k prostudování.

Domů se půjčují maximálně 3 knihy najednou na dobu 14 dnů (lze prodloužit maximálně na jeden měsíc). Časopisy se pročítají pouze v knihovně.

Čtenář je povinen vrátit knihy včas. Při opožděném vrácení mu bude účtována částka 1 Kč za každý den a každou knihu zvlášť (až do vrácení knihy, případně její náhrady). V případě, že čtenář žádá knihu dlouhodobě (seminární práce aj.), je možné při vrácení knihy do knihovny si ji znovu vypůjčit

Odborné knihy a časopisy lze pročítat o velkých přestávkách a ve volných hodinách (viz. půjčovní doba).

Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit stejným titulem nebo podle rozhodnutí knihovníka.

Rozhodnutí studentské rady

Žákovská knihovna a studovna není určena k hraní počítačových her! Počítače by měly sloužit především k získávání informací a prohlubování vědomostí studentů...

Studentská rada odhlasovala požadavek organizačních opatření, která by zabránila zneužívání počítačů studenty nižších ročníků.

Prosíme, abyste toto rozhodnutí respektovali.

Kopírka pro studenty

V žákovské knihovně je studentům k dispozici kopírka.

20 kopií - 26 Kč, 50 kopií - 65 Kč, 100 kopií - 130 Kč

Za použití kopírky studenti platí knihovnici. U ní si také mohou pronajmout kopírovací kartu (25 Kč).

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok