Středoškolská odborná činnost 2023/2024

Vrcholnou událostí pro studenty i učitele přírodovědných předmětů je každým rokem obhajoba soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti. Studenti na ní předvedou nejen své odborné znalosti, ale také zájem o obor a kultivovanost projevu. V dalších kolech vždy dobře reprezentují naši školu a obstojí ve velké konkurenci dalších soutěžících.

Školní přehlídka a obhajoba prací SOČ se letos (za účasti hojného a pozorného publika) konala v aule školy 20. března 2024. Soutěže se zúčastnilo pět soutěžících. Členkami odborné poroty byly paní zástupkyně Helena Vrbenská, paní profesorky Kamila Babická, Hana Kačerová a Štěpánka Selingerová, za studenty Šimon Kilián. Soutěžilo se ve třech oborech.

Prvním soutěžícím v oboru Chemie byl (už z předchozího roku zkušený) Filip Dvořák se svou prací „Příprava nových inhibitorů glykosilačních reakcí v nádorových buňkách“. Obhajoba byla velmi suverénní, Filip dovede zaujmout posluchače i tématem, kterému málokdo v publiku rozumí. Svoji práci úspěšně obhájil i v krajském kole.

Druhým soutěžícím v oboru Chemie byl nováček a jeden z nejmladších účastníků soutěže Nikolay Sabev s prací „Vliv syntézních podmínek zirkonosilikátového zeolitu beta na typ vzniklých kyselých center“. Svoji premiéru zvládl velmi profesionálně a v krajském kole obhájil krásné čtvrté místo.

V oboru Molekulární biologie se již podruhé představil Mikuláš Ladin s prací „Gen PHO15 a jím kódované fosfatázy. Své zkušenosti z nejrůznějších soutěží při své obhajobě dokonale využil, představil publiku velmi zajímavé téma svého výzkumu a pohotově a suverénně odpovídal na všechny dotazy. V krajském kole byl šestý a rád by svou práci obhájil v prestižní soutěži Česká hlavička.

Třetím soutěžním oborem byla Biologie se dvěma soutěžícími. Jako první obhajovala svou práci „Dlouhodobé vlivy chronického zánětu na hematologické parametry a chování andulky vlnkované“ Magdalena Hrudková. Svoji obhajobu zvládla velmi dobře a myslím si, že její téma bylo posluchačům dobře srozumitelné. Práci úspěšně obhájila i v krajském kole.

Jako poslední se ujal slova Štěpán Nosil s prací „Vazba velikosti genomu na velikost pylového zrna v rámci rodu Saintpaulia“. Podobně jako Nikolay byl v soutěži nováčkem a nejmladším účastníkem. Předal publiku spoustu zajímavých informací a předvedl se jako velmi schopný řečník, který dovedl svou obhajobou zaujmout porotu i publikum. Také on v krajském kole SOČ dobře reprezentoval naši školu.

Soutěžícím moc gratulujeme a přejeme hodně sil pro další vědeckou práci.

-šs-

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok