Vyvrcholením společenského života naší školy jsou každoročně maturitní plesy. Ten letošní se konal v pátek 31. března 2023. Ples tradičně probíhal v legendárním Velkém sále Lucerny, prostředí je adekvátní slavnostní události a vytváří vždy skvělou atmosféru. Na programu se tradičně podílí nejen maturanti, ale i ostatní studenti gymnázia, kteří chystají úvodní předtančení. Maturanti pak připravují svoje třídní vystoupení. Jsou to velmi kreativní, originální a vtipné výstupy a miniscénky.

V průběhu večera nastupují na parket primy, 1. ročníky a nástupy vrcholí šerpováním závěrečných ročníků.

Maturitní plesy jsou vždy místem pro setkávání současných i minulých studentů a jejich profesorů.

Zážitky z maturitního plesu patří k těm nezapomenutelným.

V týdnu od 23. ledna se u nás na škole opět konal projekt Edison. Tento projekt probíhá pod taktovkou organizace AIESEC a umožnuje studentům základních a středních škol poznávat jiné kultury z celého světa. Samotný týden probíhá v podobě přednášek jednotlivých zahraničních návštěvníků v hodinách angličtiny. Na naše gymnázium zavítali čtyři vysokoškolští studenti, konkrétně z Vietnamu, Gruzie a Turecka.

Pět dní uběhlo jako voda a naši návštěvníci jsou již na dalších školách. My ale můžeme s radostí konstatovat, že jsme opět obohaceni o nové znalosti a už se těšíme na další návštěvy.

Dan Thein, K5B

Edison 2023 foto

V předvánočním týdnu se nám podařilo úspěšně navázat na tradici, kterou bohužel na dva roky přerušila covidová opatření. Ve středu 21. 12. 2022 proběhl „Přednáškový den s biologickou tematikou“.

Tentokrát naše pozvání přijal prof. RNDr. Jan Černý, který se věnoval ve své přednášce „Rakovina – chyba v matrixu“ problematice podstaty vzniku nemoci a typům rakovinného onemocnění, ale i nejnovějším trendům v léčbě onkologických chorob. Dalším přednášejícím byl doc. RNDr. Jan Votýpka, ten seznámil studenty nejen s výzkumem goril ve Středoafrické republice, ale i s životem místních obyvatel. Tématem přednášek prof. Ing. Jaroslava Petra byla genetika. Aktuální témata „Genetické modifikace zvířat, jejichž orgány byly použity pro transplantace lidem“„Genové terapie – léčba dědičných chorob; genetické vylepšování člověka“ studenty opravdu zaujala.

Velmi mě těší kladná hodnocení ze strany studentů i kolegů, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že i další akce školního Přírodovědného klubu navštíví studenti opět v hojném počtu a budou pro ně přínosem.

Marie Satrapová

Ve dnech 26. a 27. 9. 2022 se na škole uskutečnila akce ku příležitosti Evropského dne jazyků. Neoficiálním podtitulem akce bylo: Jazyky, kterými Nad Štolou mluvíme. Žáci vyšších ročníků gymnázia připravili pro své mladší spolužáky infografiky a jednoduché úkoly, které žáci vypracovávali během hodin jazyků či samostatně. Nejednalo se pouze o cizí jazyky, které se ve škole učí, ale oslovili jsme i naše studenty, kteří mluví jinými jazyky, aby úkoly připravili.

Díky tomu se žáci mnoho informací dozvěděli nejen o srbštině, ruštině, ale i vietnamštině nebo čínštině. Odpovědi na zadané úkoly zaznamenávali žáci na pracovní listy. Ze všech pracovních listů se správnými odpověďmi bylo vylosováno pět studentů, kteří vyhráli i věcné ceny.

Děkujeme všem studentům, kteří se do akce zapojili formou tvorby posterů a úkolů. Vážíme si jejich spolupráce. Poděkování také patří Martinu Schwarzovi za fotodokumentaci (nejen) této akce.

Na fotografie z akce se můžete podívat na tomto odkazu.

Za jazykáře
Markéta Lorencová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok