V pondělí 16. prosince jsme se jako každoročně vydali do předvánoční Vídně. Hned po příjezdu jsme absolvovali okružní jízdu městem a zhlédli nejzajímavější stavby, jako je Burgtheater, Opera, Rathaus, Hofburg…

Poté nás čekala návštěva muzea Time Travel Vienna, během jedné hodiny jsme proletěli 2 000 lety historie Vídně ve formátu 5D kina, poznali jsme slavnou císařskou rodinu Habsburků, přenesli jsme se do doby morové epidemie roku 1679, zaposlouchali jsme se do nesmrtelných melodií Mozarta a Strausse, viděli jsme, jak se žilo za války, a nakonec jsme se fiakrem projeli současnou Vídní. Muzeum nás doslova ohromilo.

Poté následoval krátký rozchod a my jsme měli čas na to ochutnat pravé rakouské specialitky, např. Kaiserschmarrn.

Pěšky jsme se přesunuli k Belvederu, letnímu sídlu prince Evžena Savojského, v prvním patře jsme byli okouzleni slavnými obrazy Gustava Klimta. Hlavně jeho Polibkem.

Ubytovali jsme se v hostelu Wombats a následovala návštěva trhů před radnicí, kde nás příjemně naladila vůně a chuť vánočního punče.

Druhý den jsme začali prohlídkou v Haus des Meeres, v muzeu, které se nachází v budově bývalého protileteckého bunkru.

Ve dvanácti patrech jsme se prošli řadou expozic akvárií a terárií, včetně napodobeniny džungle. Nejvíc se nám líbily opičky skákající po liánách.

Následovala návštěva zámku Schönbrunn.

Prohlédli jsme si sídlo Habsburků, zažili jsme si vánoční atmosféru zámeckých adventních trhů.

Zhlédli jsme Apfelstrudelshow ve zdejším Café Restaurant Residenz.

Během 15 minut jsme se stali mistry pečení pravého vídeňského štrúdlu, jehož chuť jsme si užili u horké čokolády.

Originální recept poté každý z nás obdržel na památku domů.

Po posilnění výborným jablečným štrúdlem jsme se přesunuli na okraj Vídně, kde jsme dostali příležitost k nákupům v obrovském nákupním centru Shopping Resort Gerasdorf. Touto zastávkou jsme ukončili letošní adventní zájezd do Vídně, který nás svou vánoční atmosférou příjemně naladil.

V. Novotná

 

Pokračování letošního příběhu našich hrdinů kroužků a křížků totiž jednoznačně vystihuje.

Desáté místo v Grandfinále, kterého se zúčastnily týmy z celé České i Slovenské republiky, je nejen historickým úspěchem, ale především obrovským překvapením, jak již vyplývá z rozhovoru Josefa Havlase s místní reportérkou a také z dojmů velké milovnice žvýkaček Aničky Neubauerové, které si dovolím převzít:

na posledni chvili

Dne 6. 12. se účastnil tým Štola A GRANDFINÁLE v pišqworkách. Ano, to je správně. GRANDFINÁLE. Bojovali jsme proti 23 českým a slovenským týmům v 8 kolech. Náš výkon byl stabilní v průběhu celého turnaje a i přes nutný předčasný odchod jednoho našeho hráče (jenž byl posléze nahrazen připravenou a zapálenou náhradnicí) jsme obsadili krásné 10. místo. Horlivé nadšení z tohoto nečekaného a výborného výsledku trochu kazil pouze fakt, že tu nejlepší odměnu (jistou bílou tašku s nápisem Mentos) dostávaly týmy pouze do 9 příčky.

Pro tento rok jsme také vymysleli výtečnou taktiku. Ta spočívala v šetření sil a předstírání jisté nedbalosti. Samozřejmě jsme zapojili naše tradiční a ozkoušené zahájení. Také tři členové Štoly A měli jiný velký zdroj motivace, tento rok byl bohužel jejich poslední. Tímto vám chci také říci, že příští rok budeme potřebovat spoustu nových hráčů.

I po tříhodinové jízdě vlakem (s jablečným džusem zdarma), následném hodinovém hledání hotelu v Komárově s nemalou dávkou adrenalinu obzvláště při rozsypání věcí na silnici ve stejnou chvíli, kdy se objevilo ten večer jediné auto, dopravních zmatcích se šalinami, po několika nejtěsnějších porážkách a následné vyčerpávající cestě domů na zemi v uličce vlaku to byl nezapomenutelný zážitek a jistě skvělá zkušenost.

Do jamek tento rok chytali: Mikuláš Brož, Josef JOSIE Havlas, Rosťa Borský, Lukáš Havlíček, Anna Neubauerová a Terezie Sýkorová. Místo týmového kouče zaujal pan profesor Marek.

Anna Neubauerová

V letošním školním roce se studenti francouzštiny 3. a 4. ročníků nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia mohou zúčastnit výměnného zájezdu do Francie. Ve spolupráci se ZŠ Pod Marjánkou připravujeme výměnu s bretaňskou školou Collège a lycée Émile Zola v Rennes. Výměna je ideálním prostředkem pro autentické seznámení s prostředím studovaného jazyka, s kulturními zvyklostmi země a v neposlední řadě k navázání kontaktu s rodilými mluvčími.

Jak projekt probíhá?

V průběhu celého roku studenti partnerských škol připravují projekt s názvem „Partage ta science“ (v překladu „Sdílej vědu“). Dílčí výstupy budou sdílet s francouzskými studenty v prostředí eTwinning (eTwinning je platforma, přes kterou mohou studenti a zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady). Na jaře pak dojde k samotným výměnným zájezdům: 10.–15. 5. 2020 přijedou francouzští studenti do Prahy a 7.–14. 6. se my vydáme do Francie.

Kdo se projektu může účastnit?

Projekt je určen pro studenty francouzštiny 3. a 4. ročníků nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia. Toto věkové vymezení bylo zvoleno podle věku francouzských studentů a s ohledem na spolupráci se základní školou. Úroveň francouzštiny není pro přijetí do programu rozhodující, mohou se zúčastnit jak začátečníci, tak pokročilí.

Jaké jsou podmínky účasti na výměně?

Kromě studia francouzštiny je hlavní podmínkou pro výměnu otevřená mysl a náruč, a to nejen ze strany studentů, ale i jejich rodin. Podmínkou výměny je totiž ubytovat 1–2 studenty z partnerské školy a starat se o ně po dobu výměny (zejména zajišťovat stravování a dopravu). Stejně tak budou čeští studenti ubytováni ve francouzských rodinách. Ubytování zahraničních studentů se může někomu zdát jako překážka k výměně, ale je třeba to přijímat jako možnost kulturní výměny a obohacení pro celou rodinu. Poskytnete tak svým dětem skutečně jedinečnou příležitost poznat opravdovou Francii a její obyvatele, což při běžné turistické cestě není možné.

Jaký bude program výměnných zájezdů?

Během obou zájezdů bude připraven jak společný program pro české a francouzské studenty (např. prohlídka partnerské školy, sportovní či kulturní odpoledne), tak program oddělený, který si obě strany připravují samy. My bychom ve Francii rádi navštívili slavný Mont-Saint-Michel, pláže vylodění v Normandii a další místa, která budou upřesněna v podrobnějším programu.

Kolik bude výměna stát?

Předpokládané výdaje činí na studenta cca 5 000 Kč (tj. náklady na dopravu autobusem, pojištění, vstupy). Zažádali jsme zároveň o finanční podporu na Magistrátu hlavního města Prahy, která by náklady na výměnu výrazně snížila (pro představu v loňském roce žáci ze ZŠ Pod Marjánkou platili cca 500 Kč). Granty se však udělují až v zimě, proto není možní dopředu finanční podporu přislíbit. Peníze tak budou vybrány předem a případně vráceny po zájezdu.

Do kdy se podávají přihlášky a platí platby?

Přihlášky zde. ​Zálohu 2 000 Kč je nutno uhradit do 19. 12. 2019, doplatek 3 000 Kč do 14. 2. 2020.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok