Ve čtvrtek 1. 2. 2024 proběhla již tradiční soutěž v německém jazyce „Lustiges Deutsch“ pro žáky ze tříd S2A a 1S.

Jako každý rok se soutěžilo v netradičních disciplínách, jako je přiřazování protikladů, pojmenovávání předmětů z „kouzelné tašky“, pexeso, zakreslování německých měst do slepé mapky, vybarvení německé a rakouské vlajky atd.

Blahopřejeme vítězům:

1. Leonard Ceman, Štěpán Hasník – 1S

2. Mikuláš Dvořák, Jáchym Svoboda – S2A

3. Linda Bergnerová, Viktorie Portešová – S2A

listiges-deutsch-2024.jpg

Předávání pololetního vysvědčení, lépe řečeno výpisu z vysvědčení, není žádná velká společenská událost, ale na našem gymnáziu máme již několik let možnost uskutečnit tuto akci mimo budovu školy. Některé ročníky zůstávají ve škole a využívají čas určený k předávání tohoto dokumentu k diskuzi o volitelných předmětech v budoucím ročníku nebo maturanti nacvičují vystoupení na svůj maturitní ples, který se kvapem blíží.

Ráda bych se s vámi podělila o zážitky některých tříd, které zvolily jiné místo a užily si čas prohlídkou zajímavých míst nebo aktivním pohybem.

1S a 2S bruslení Letná

4S a K4A bowling

T3A škola a Letná

T3B Čistírna odpadních vod Bubeneč

P1A Národní muzeum

P1B Státní opera

S2B Národní divadlo

2B Letná=malá podmnožina velké Štoly, jak říkají studenti

Jsme rádi, že tuto možnost máme, a už se těšíme na příští pololetní vysvědčení na jiném atraktivním místě.

Z. Kz

Dne 31. 1. nastal zvrat v životě žáků P1B! Dostali svá první pololetní vysvědčení na Gymnáziu Nad Štolou. Aby to správně oslavili, vydali se do Státní opery. Tam absolvovali prohlídku, která obsahovala výklad o historii a architektuře této budovy. Aby toho nebylo málo, dostali i svá krásná vysvědčení. Celý den byl zakončen blahopřáním, poděkováním a rozchodem. Všichni si to velice užili, a dokonce načerpali nové informace o zemi, ve které žijí.

E. Sikorová, P1B

Ve čtvrtek 1. února 2024 se v odpoledních hodinách uskutečnila tradiční beseda s bývalými studenty našeho gymnázia. Tento rok se dostavilo 36 absolventů a absolventek, kteří studují na vysokých školách. 66 žáků vyššího gymnázia mělo možnost poznat naše absolventy a dozvědět se více o studiu vybraných oborů, ale hlavně to, jak se na studium daného oboru připravit už v rámci studia na střední škole nebo jakou strategii zvolit při přijímacím řízení.

Letos byl výběr opravdu pestrý. 10 vysokých škol rozmístěných po celé ČR a přes 20 různých oborů. Převažovali studenti a studentky z lékařských fakult či medicinální chemie a dalších oborů chemie. Nechyběly ani technické obory, jako je informatika, robotika, fyzika a architektura. Ochuzeni nebyli oproti předchozím rokům ani příznivci humanitních věd, zejména psychologie.

Rádi bychom všem poděkovali za věnovanou energii a pozitivní přístup. Povedlo se vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Velké díky patří především organizačnímu týmu v čele s paní profesorkou Babickou. Bez jejich snahy by akci nebylo možno uskutečnit.

Tomáš Suchan, S7B

IMG_20240201_160135.jpeg
IMG_20240201_160313.jpeg

Ve středu 10. ledna 2024 se na našem gymnáziu konal diskusní seminář s prof. Václavem Bělohradským, významným českým filosofem a sociologem. Hlavním tématem semináře byla otázka racionální správy tzv. sdílených statků (the commons), mezi které se standardně řadí i přírodní zdroje. Jedná se o jedno z témat, o kterém je třeba otevřeně mluvit; úzce totiž souvisí s aktuálními ekologickými, environmentálními a klimatickými problémy naší doby.

Seminář byl určen studentům a studentkám 3. ročníku vyššího gymnázia. Zúčastnit se ale mohl každý, kdo projevil zájem. Celá přednáška i následná diskuse proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Do živého rozhovoru a debaty se zapojili téměř všichni studenti a studentky. Všechny položené otázky prof. Bělohradský s radostí zodpověděl. Po ukončení besedy se účastníci semináře přesunuli do méně formálního prostředí nedaleké kavárny Pilot Cafe, kde konverzace v přátelském duchu pokračovala až do večerních hodin. Výsledný dojem z celé akce byl velmi pozitivní.

Rádi bychom poděkovali zástupcům našeho společenskovědního kabinetu za organizaci akce a skvělou příležitost setkat se s významnou osobností české filosofie.

Tomáš Suchan, S7B
David Duszek, O8B

V předvánočním týdnu ve středu 21. 12. 2023 proběhl opět „Přednáškový den s biologickou tematikou“.

Tentokrát naše pozvání přijali MUDr. Jakub SikoraMgr. Lenka Nosková1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří se ve své přednášce Vzácná monogenní onemocnění věnovali vzniku vzácných genetických chorob a technologiím jejich diagnostiky.

Dalším zúčastněným byl prof. Ing. Jaroslav Petr, cílem jeho přednášky s názvem Desatero smyslů bylo seznámit posluchače s tím, jak zvířata a lidé vnímají okolní svět. Týkala se i zajímavých a významných odlišností smyslů člověka a zástupců živočišné říše.

Program uzavřel RNDr. Jan Votýpka s přednáškou Nově se objevující infekční onemocnění v Evropě. Ta seznámila posluchače s varujícími příklady infekčních onemocnění člověka, zvířat i rostlin způsobených nově se šířícími patogeny, které bývají do území zavlečeny nebo se šíří v důsledku globálních změn.

Velmi nás těší kladná hodnocení ze strany studentů i kolegů, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že i další akce s přírodovědnou tematikou navštíví studenti opět v hojném počtu a budou pro ně přínosem.

Marie Satrapová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok