O projektu Post Bellum jsme se dozvěděli od naší skvělé paní učitelky na český jazyk, Kláry Hausmannové. Od samého začátku nás projekt velmi zaujal, obzvlášť, když jsme se dozvěděli, jaký příběh má naše pamětnice Jindra Zemanová. S paní Jindrou jsme měli čtyři setkání. Její příběh jsme zpracovali pomocí videozáznamu. Stříhání bylo sice těžké, ale za výsledek to určitě stálo. S naší prací jsme skončili druzí. Celkově jsme si projekt moc užili.

Majda, Eve a David K4A

post bellum 2019 1post bellum 2019 2

 

V pátek 15. 11. 2019 se konal již osmý ročník literární soutěže Podzimní čtení v Louvru. Soutěže se tradičně zúčastnilo 5 vybraných gymnázií – Voděradská, Na Zatlance, Elišky Krásnohorské, Budějovická a Nad Štolou, poslední jmenované je zároveň organizátorem této akce. V čele poroty zasedl známý český spisovatel Michal Viewegh, součástí poroty byly jako vždy profesorky češtiny ze zmíněných gymnázií, zástupcem médií byl – opět tradičně – novinář Jan Štolba z Literárních novin.

Téma zadané Michalem Vieweghem znělo: „V úterý ráno se Petr/Zuzka v novinách/časopise dočetl, že…“ Na tuto úvodní větu pak navazovala povídka každého ze soutěžících. Těch bylo ve finále jako každoročně deset. Všichni účastníci napsali velmi originální a osobité povídky, které jejich autoři sami přednesli.

Páteční dopoledne uvedl moderátor Matej Kromka (K5A) a o kulturní program se postaral Petr Hais (S7B).

Vítězem letošního ročníku se stal Alexandr Plata (K5A) z Gymnázia Nad Štolou se svojí vtipnou povídkou Klokan. Ta všechny přítomné zaujala napínavými příhodami o uprchlém klokanovi. Dalším reprezentantem naší školy byl Dominik Štemberk (6S) s povídkou Smrad cigaret. Konkurence byla tento rok opravdu veliká, a proto ještě jednou gratulujeme vítězi.

Závěr dopoledne patřil předávání cen. Slavnostní atmosféru podtrhlo příjemné a útulné prostředí kavárny Louvre.

Příští – devátý ročník – se bude konat opět v Cafe Louvre 13. 11. 2020.

Anna Sniegoňová, K5A

Viz též článek v Literárních novinách[1].

 

evolution nowadays
Zdroj: littlefun.org

Cílem projektu bylo získat představu o platnosti či neplatnosti zjednodušeného schématu vývoje člověka, který se traduje a objevuje při zadání klíčových slov evoluce člověka. S naším pátráním jsme začali v Hrdličkově muzeu, kde jsme se zúčastnili workshopu Evoluce člověka – Cesty lidí a zahráli si hru Sága rodu Homo. Na chvíli jsme se stali terénními paleoantropology a cestovali po světových nalezištích homininů, kde jsme se stali více či méně zdatnými nálezci kosterních pozůstatků.

Po krátké pauze jsme se přesunuli do Chlupáčova muzea, kde jsme se ještě hlouběji ponořili do historie vzniku a vývoje života na Zemi. Druhý den jsme se díky velmi pěkně vymyšlené trase, kterou vymyslela paní profesorka Ježková, pohybovali po dně prvohorního moře. Začali jsme v Řeporyjích a skončili v Nových Butovicích. Stratigrafie, radiometrické datování, fosílie, vůdčí fosílie, čeřinky, stratotyp, graptolit, lobolit – slova ze sešitů byla najednou jasnější, hmatatelnější. Kladívka, ať už geologická nebo běžná, přišla opakovaně ke slovu. Samozřejmě jsme kutali pouze v suti, přesto se nám několik pěkných nálezů podařilo. Mohli jsme si tak udělat lepší představu o práci paleontologů. A díky tomu dokážeme správně rozlousknout počáteční otázku: Které z těchto schémat lépe vystihuje vývoj člověka?

  • Biologický kurz – 4.–8. 9. 2019
  • Noc vědců – 27. 9. 2019 – navštívili jsme Fyzikální ústav AV – konkrétně jsme absolvovali programy Skenovací elektronový mikroskop a Kovy s tvarovou pamětí. Oba programy byly velmi náročné – z hlav se nám téměř kouřilo. Přejeli jsme z Ládví do Dejvic na VŠCHT. To byla po náročném začátku dne ideální volba. Hned u vchodu jsme viděli kuriozity jako hořící ruce, v průběhu cesty balónek naplněný heliem, zmrzlinu „uvařenou“ dusíkem. V tombole na závěr jsme vyhráli cenu.
  • Exkurze – jaderný reaktor VR-1, familiárně zvaný též VRABEC (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Exkurzi se nám podařilo zajistit díky našemu bývalému studentovi Ondrovi Novákovi – moc mu děkujeme za bezvadnou průvodcovskou službu. Srozumitelně nám – spolu s kolegy – objasnil nejen fungování reaktoru, ale i jeho význam a způsob využití ve výuce. Jde o velmi unikátní výukové pracoviště!
    DSC 2111 thumbnail
  • Botanický víkend pro SŠ učitele a jejich studenty pořádaný JČU – 4.–6. 10. 2019 – společně se třemi studentkami se pedagogové našeho gymnázia vydali na vzdělávací víkend. Ačkoli bylo dost chladno, našli jsme ještě mnoho kvetoucích rostlin. Ale nevyhnuli jsme se ani většímu oříšku – poznávání nekvetoucích a seschlých zástupců. Nejzajímavější ale byl výklad o „pohádkách“, které se pojí k různým rostlinám. Často nám pomohou lépe chápat, co nám složení flóry může napovědět o krajině, např. o jejím podloží, historii, pravděpodobném vývoji. S odborníky, kteří nás prováděli, posléze začínají dávat smysl i zdánlivě nepochopitelná ochranářská opatření.

Nejbližší plánované akce

14. 11. Odpoledne v rámci Týdne vědy – exkurze na ÚOCHB
15.–16. 11. Vaření s Po (Lerchem)
14. 12. Tradiční předvánoční výlet pražskou přírodou se zdobením stromku pro zvěř
19. 12. Přednáškový den – tentokrát tematický a s překvapením
leden Chemik „nakyslý“ a „zásadový“

V termínu od 4. do 8. 9. 2019 se konal opět biologický kurz Gymnázia Nad Štolou. Jako místo konání kurzu jsme letos vybrali údolí řeky Střely na severním Plzeňsku, konkrétně tábor Střela nedaleko obce Mladotice. Krátce po příjezdu mohl začít program, tradičně rozdělený do několika bloků. Zájemci se tak mohli blíže seznámit (přímo v terénu) např. s botanikou, entomologií, ornitologií, hydrobiologií, či srovnávací anatomií. Výuku zajišťovali kromě pedagogů gymnázia také externisté z vysokých škol. Kromě tradičních účastníků (ornitolog Petr Veselý z PřF JČU, botanička Romana Bartošová z PřF UK, entomologové Tomáš Jor a Šimon Zeman z PřF UK, lékařka Bětka Ondrejková a molekulární bioložka Eliška Kobercová) náš program letos obohatili i mezinárodně uznávaní odborníci z PřF UK, konkrétně parazitolog doc. Jan Votýpka a hydrolog prof. Bohumír Janský.

Prvně jmenovaný během svého téměř dvoudenního programu vysvětlil a názorně ukázal, proč je důležité studovat parazity, jak vypadá odchyt a vyšetření hostitelů přímo v terénu, a řadu dalších zajímavostí, vše za přímé asistence našich studentů. Jako třešnička na dortu pak byla večerní přednáška s projekcí o výzkumech českých parazitologů a veterinářů v pralesích odlehlé Středoafrické republiky.

Pan profesor Janský nám pak představil místní přírodní unikát – Odlezelské (Mladotické) jezero, které je jediné sesuvem hrazené jezero ve střední Evropě. Čtvrté největší jezero v ČR (4,53 ha), jež vzniklo po rekordních srážkách v noci z 27. na 28. května 1872 obřím sesuvem a následným přehrazením Mladotického potoka, je unikátní přírodní laboratoří. Během celodenního výletu jsme s panem profesorem toto jezero navštívili a mohli si poslechnout jeho zasvěcený výklad, nejen o historii a výzkumu samotného jezera, ale i o problematice sucha a nevhodném zemědělském hospodaření v české krajině, což je téma velmi aktuální. Další z „netradičních“ externistů byl zoolog David Fisher z Hornického muzea v Příbrami, s nímž jsme podnikli ichtyologický průzkum řeky Střely a ukázali studentům, že odlov (nebo spíše odchyt) ryb pomocí elektrického agregátu je za určitých podmínek, pokud je vykonáván odborně, velmi efektivní a humánní metoda průzkumu rybích společenstev. Do programu biokurzu se zapojily také naše bývalé studentky Kateřina Černá, Apolena Zounarová a Renata Ottová.

Studenti však nebyli pouze posluchači a pozorovateli vyučujících a externistů, ale sami realizovali řadu badatelských úkolů a menších projektů, mimo jiné např. divadelní ztvárnění poměrně složitých buněčných a molekulárních dějů, určování pobytových stop zvířat v terénu, nebo sami diskutovali na téma ochrany přírody v ČR. Nechyběl ani tradiční kurz první pomoci.

A nebyla by to akce Gymnázia Nad Štolou, kdyby nedošlo na oblíbený gastronomický rychlokurz, jehož tématem byla tentokrát zvěřina. Studenti opět prokázali svou šikovnost, když s nadšením asistovali při přípravě trhané kýty z jelena siky s bramborovou kaší.

Závěrem je třeba vyjádřit velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu biokurzu, i studentům samotným za jejich perfektní přístup k náplni celého kurzu.

Z. Lerch

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok