V prvním pololetí školního roku 2021/2022 studenti Fyzikálního semináře 1 navštívili odborné pracoviště na KDF MFF, kde si v Interaktivní fyzikální laboratoři sami demonstrovali některé základní jevy Optiky. Studenti Fyzikální semináře 2 taktéž navštívili IFL, tentokrát se zde zabývali tématy z oblasti mikrosvěta (fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl apod.). Ve druhém pololetí tohoto školní roku byly také zorganizovány přednášky pro zájemce z různých ročníků, a to s tématy:

 • Pokusy s kapalným dusíkem (RNDr. Petr Hruška PhD., MFF UK)
 • Vznik a důsledky bouřek a tornád (Mgr. Martin Malachov, ČVUT)
 • Asteroidy a další vesmírné objekty (Marco Souza de Joode, bývalý student)
 • Zbraně a techniky vzdušného souboje (Janek Cibulka, maturant)
 • Motorové a bezmotorové létání (Janek Cibulka, maturant)

Naše škola se od podzimu stala patronem pozemku v Troji, kde se budeme ve spolupráci se Skautským institutem a Magistrátem hl. m. Prahy snažit o obnovu stepní vegetace tak, aby zde vznikly příhodné podmínky pro stabilizaci a šíření stepních druhů organismů. Řada z nich je chráněných a na blízkých chráněných územích se vyskytují a mohly by se za příhodných podmínek rozšířit i na patronátní pozemek. Před Vánoci jsme už s pracemi začali a jsme zvědavi na výsledek. Další činnosti nás čekají až na jaře. A snad se zapojí i další studenti naší školy, kteří zatím váhali, nebo se k nim informace nedostaly.

Ale můžete pomoci už teď – nějaký „dobrák“ nám na pozemku zanechal pozdrav v podobě vysypaného kontejneru s plastovým odpadem. Nabízí se tedy možnost pomoct s údržbou školního patronátního pozemku a případně si za odměnu nechat smazat jeden pozdní příchod za čtvrtletí. Jak by pomoc vypadala?

Podmínky:

 • je možné odpracovat pouze jeden pozdní příchod za čtvrtletí
 • sběr vysypaného odpadu bude probíhat v předem ohlášeném termínu v týdnu 17.–21. 1.
 • jeden pozdní příchod = 4 pytle sebraného odpadu (pytel má cca 120 litrů), které budou následně svázány a odloženy na označené místo na pozemku
 • přítomný pedagog sběračům vydá pytle a jednorázové rukavice a následně nahlásí třídnímu učiteli „odpracovaný“ pozdní příchod
 • termíny sběru budou zveřejněny v pátek 14. 1. na nástěnce biologie a přes studentskou radu, zájemci se pak ohlásí na vybraný termín přes chat v Teams určenému pedagogovi

Samozřejmě, pokud nemáte pozdní příchod, určitě dorazte jen tak. Už jsme jednou sbírali a byla u toho docela zábava. Objevili jsme neuvěřitelné poklady! Neodnesli jsme si je sice domů, ale minimálně nás pobavily a pocvičily naši fantazii.

Kamila Babická

Je 26. srpna 2021, druhá hodina odpolední, a před Gymnáziem Nad Štolou se to hemží studenty. Náklad je naložen, studenti jsou usazeni, AG testy provedeny, azimut nastavený na 231 stupňů a autobus může vyjet.

Krátce po vylodění v Dobřívi z obecního rozhlasu začala hrát píseň Chiquitita od skupiny ABBA. Jak jsme nakonec zjistili, píseň nebyla na přivítání cizinců a ani na jejich vypuzení, nýbrž sloužila jako úvodní znělka před pravidelným hlášením aktualit v rámci obce.

Po rozhlasovém hlášení již mohla začít hlavní náplň kurzu – volitelné programy. Botanické a entomologické výpravy do terénu, příprava preparátu a práce s mikroskopem, extrakce parazitů z hmyzu a plžů, pitvy živočichů, lidská anatomie a fyziologie za asistence pajšlu nebo výtažky z biochemie – výběr byl štědrý.

Jako každý rok i letos byly na programu speciality. Druhý den měli studenti možnost přihlížet k eticky nezávadnému výlovu ryb pomocí elektrického agregátu Mgr. Davidem Fischerem. Krom brdské vodní zoologie nás Mgr. Fischer seznámil s šesti druhy raků žijících v ČR, zásadami k zamezení šíření račího moru a osvětlil nám důležité pojmy z oblasti ochrany přírody – vlajkový a deštníkový druh.

Čtvrtý den k nám přijel parazitolog RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Přivezl tři litry nakládaných hlemýžďů plněných motolicemi. O této výživné suspenzi nejprve přednášel a poté ji se studenty pitval a zkoumal pod mikroskopem.

Na celodenní výlet jsme letos šli do bývalého vojenského areálu a nyní CHKO Brdy. Před naší družinou odborníků se žádný zajímavý organismus neschoval. Viděli jsme např. vodní masožravou rostlinu bublinatku jižní, vzácný orobinec sítinovitý a užovku hladkou, kterou v oblasti Bahna běžně nenajdete.

Každý večer se se zaklapnutím myčky, naplněné nádobím po večeři, zároveň stahovalo promítací plátno.

První večer přednášel parazitolog doc. RNDr. Jan Votýpka o cizopasnících. Z jeho přednášky mne zaujaly cizopasné houby rodu cordyceps, které vyrostou uvnitř těla hmyzu a pak jej ovládají.

Druhý večer přednášel Mgr. Zdeněk Vaněček o proměnách krajiny v průběhu geologických ér.

Třetí večer přednášel Mgr. Jiří Hadrava o vztahu evoluce a systematiky organismů.

Po něm se slova ujal absolvent GNŠ Kryštof Vágner a sdílel s námi své zážitky z cesty do Banátu.

Čtvrtý večer přijel ornitolog Mgr. Petr Mašek a přednášel o zkoumání ptačí migrace a o svých projektech – například o sledování konkrétních jedinců vlaštovek a jejich tendenci uhnízdit se po návratu ze zimoviště na stejném místě, kde se vylíhli a vyrostli.

Po ornitologické přednášce připravila studentka Jana Kinclová noční hru o luminiscentních živočiších, v jejímž závěru soutěžní dvojice měly za úkol dle své fantazie nakreslit jednu ze svítících potvor, které nám pak Jana ukázala.

Ráno v den poslední jsme se šli podívat na opeřence lapené v sítích, které natáhl Mgr. Mašek. Náležité zakončení kurzu nám zajistil blyštivě zbarvený ledňáček říční.

Před odjezdem studenti prezentovali své výstupy z kurzu – umělecká zpracování biologických jevů. Učit se o biologii z komiksů, divadel nebo hudebních zpracování je moc fajn.

Pedagogický dohled zajišťovali Mgr. Kamila Babická a Mgr. Zdeněk Lerch.

Poptávku po vědění naplňovali Mgr. Zdeněk Vaněček, doc. RNDr. Jan Votýpka, RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., Mgr. Petr Mašek, Bc. Apolena Zounarová, Bc. Hugo Kocek, Kateřina Šafaříková, MUDr. Alžběta Ondrejková, Bc. Tomáš Jor, Mgr. Jiří Hadrava a Mgr. David Fischer.

Výživu a technické zázemí zajišťoval Ing. Milan Babický.

Celá výprava byla ubytována ve velmi příjemném Campusu Dobřív.

Jiří Pleskot, O8B

Sraz všech účastníků kurzu se uskuteční ve středu 25. 8. v 8.00 hod v budově Gymnázia Nad Štolou, Nad Štolou 1/1510, Praha 7.

Zde budou účastníci také otestováni.

Testování se nebude týkat osob, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Toto vše je potřeba doložit potvrzením, které se bude předkládat ve středu 25. 8. 2021 v budově školy.

Po ukončení testování se účastníci vydají z budovy školy směrem na Hlavní nádraží, kde pojedeme vlakem v 10.01 směrem Senohraby.

teribear 2020

Jak to bude letos?

Milá teribeaří rodino,

Víme, že se těšíte na další ročník akce TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. Už od září, kdy skončil pátý ročník, se nás ptáte, kdy a kde proběhne ten šestý?

Nikdo z nás netuší, jak bude svět vypadat v září. Přesto jsme se rozhodli dát myšlence novou podobu a uchovat možnost pomáhat společně pohybem.

TERIBEAR opustí jedno konkrétní místo a stane se virtuální komunitou. Nová technologická podoba happeningu nám umožní propojení běžecké aplikace Strava s naším TERIBEAR webem, kam se v daném období zaznamenají všechny Vámi zdolané kilometry do výsledkové listiny, tak jak jí znáte z předešlých ročníků. K tomu bude nutná registrace do naší databáze, abychom mohli v daném období spárovat Vaši aplikaci s naším systémem.

Ačkoli nás může mrzet, že se v novém konceptu nesejdeme osobně, zároveň máme příležitost přizvat do teribeaří rodiny i nové členy ze všech koutů České republiky, ale i zahraničí.  Zůstaneme tak pohromadě, i když každý zvlášť. Věříme, že tahle výzva bude znamenat pro náš happening nový směr a pro opuštěné dětí významnou pomoc.

Poznačte si tedy v kalendáři virtuálního TERIBEARa, který startujeme 10. 9. 2020.

Více informací na webu www.teribear.cz.

Těšíme se na Vás, Tým Nadace Terezy Maxové dětem a medvěd TERIBEAR

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok