V pátek 22. 3. 2024 se Velký sál Lucerny roztančil všemi barvami. Část z nás se zde přivítala s novou etapou života a část se s jednou dlouhou naopak rozloučila. Dívky, slečny a dámy v zářících róbách a chlapci, mladíci a pánové ve svátečních oblecích zde oslavovali svoje gymnaziální roky, a to jak ty minulé, tak i budoucí. Po celý večer v sále panovala nezapomenutelná atmosféra, ze které si odneseme vzpomínky na celý život.

Děkujeme, bylo to nádherné!

Studenti O8B

V úterý 13. března 2024 se na Gymnáziu Nad Štolou uskutečnil diskusní seminář s filozofem a překladatelem Martinem Pokorným, který zde vystoupil s přednáškou věnovanou myšlení a dílu Aurelia Augustina. Přednáška a navazující diskuse byly uspořádány v rámci volitelného semináře Filozofická cvičení, který je určen pro studenty a studentky maturitních ročníků. Účastníci semináře se tak mohli blíže seznámit s myšlením a dílem jedné z nejvýznamnějších postav evropských kulturních dějin.

Robin Pech

Počínaje 18. březnem 2024 byl zahájen první ročník Fashion Weeku na Gymnáziu nad Štolou. Studenti mohli přijít do školy nejenom třeba v pyžamu, ale i v kostýmu svého vysněného povolání, oblíbený byl též vintage styl, mimořádně se vydařil gender swap. Zapojili se nejenom studenti, ale i mnozí profesoři. Největší účast jsme zaznamenali ve čtvrtek, kdy studenti přišli do školy v domácím a pohodlném oblečení. Tepláky a župánky zaplavily chodby. Měla by se z nich stát trvalá uniforma!? Obecně akci hodnotíme jako perfektní, děkujeme organizátorům. Těšíme se na příští ročník a nové nápady a nové výzvy!

Pro více informací ohledně akcí a průběžného dění na škole navštivte náš instagram: @stolni_parlament.

Studenti S7B

Ve středu 13. března 2024 jsme byli svědky historického momentu pro žáky Gymnázia Nad Štolou. V budově Staroměstské radnice proběhla vůbec první DofE ceremonie týkající se naší školy. Po krátkém úvodním slovu a vystoupení nastal čas rozdat ocenění v podobě diplomu a odznaku studentům.

Než přišli na řadu zástupci našeho gymnázia, došli si pro vyznamenání například studenti Gymnázia Jana Patočky či PORGu. Poté už následovali naši žáci, kteří si ve skromném počtu vyzvedli svá zasloužená ocenění. Když byly všechny bronzové odznáčky rozdány, následovaly krátké proslovy studentů, během kterých jsme slyšeli i zástupce „Štoláků“. Jejich slova nejen inspirovala, ale také připomněla, jak důležitá je cesta osobního rozvoje a překonávání výzev. Po dojemných projevech o náročných cestách absolventů následovalo rozdání stříbrných ocenění. A nakonec nesměl chybět ani malý raut, který posloužil k doplnění energie po náročném tleskání.

1000029637.jpg

Přírodovědný klub je otevřený všem studentům našeho gymnázia, využijte příležitosti a zkuste se zúčastnit některé z akcí. Podmínkou opravdu není hluboký zájem o školní přírodopis/biologii, chemii nebo třeba zeměpis či fyziku. Jediné, co je potřeba, je překonat lenost nebo si vybrat akci, která nekoliduje s vašimi mimoškolními aktivitami.

Září

Biologický kurz – viz samostatný článek

Workshop na VŠCHT – Elektroforéza a jiné hrátky s DNA

Patronátní pozemek – postavili jsme zídku pro plazy, zatočili s kopřivami na místě bývalého „kompostu“ a opět podpořili boj s mahónií, doplnili jsme hmyzí hotely vyrobené třídou T3A.

Říjen

Noc vědců – společná návštěva 2. LF UK a ČVUT

Vaření s Lerchem aneb přehlídka zajímavých mořských ryb + co lze vykouzlit z červené řepy

Listopad

Účast na natáčení Fokusu Václava Moravce v NTM na téma Klimatická naděje

Prosinec

Zdobení stromku pro zvířata – sobotní odpolední až podvečerní výšlap z Levého Hradce do Úholiček s krásnými výhledy, zdobením stromku pro zvířata (Tentokrát to byla úplně výstavní borovice na divokém místě, kde zvířata určitě žijí.) a se závěrečnými adrenalinovými zážitky na potemnělém hřišti.

Předvánoční pokusničení – odpoledne plné méně obvyklých pokusů, které jsou barevné, nebo svítí či hřejí.

Leden

Exkurze do Anatomického ústavu 2. LF UK.

Únor

Beseda současných studentů s našimi bývalými, kteří studují na vysokých školách nejen přírodovědného směru, tentokrát nechyběla ani technika a vybrané humanitní směry.

Další plánované akce

Únor – „chemický“ víkend pro maturanty, v dalších měsících např. zážitková první pomoc, chemik v kuchyni a v drogerii, bioúnikovka, rekonstrukce biologických preparátů aneb zachraňme dědictví, patronátní pozemek – další plánované úpravy, expedice Albánie…

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok