I ve školním roce 2016/2017 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty všechna kola Biologické olympiády, Chemické olympiády, Botanické soutěže a také školní přehlídku prací Středoškolské odborné soutěže. Nově jsme se zúčastnili Geologické olympiády a Ekologické olympiády.

Rádi chválíme v první řadě píli a zájem našich studentů (spousta z nich je věrná přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu), děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících, především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku, na terénních výpravách a biologických kurzech. Pro SOČ a další soutěže získávají studenti zkušenosti a dovednosti při psaní ročníkových prací, které jsou zadávány v druhém ročníku vyššího gymnázia.

Hlavní úspěchy školního roku 2016/2017

Biologická olympiáda

V krajském kole kategorie A obsadila Kateřina Černá 4. místo a postoupila do kola celostátního.

Geologická olympiáda

V krajském kole obsadil Lukáš Vacek 1. místo a postoupil do kola celostátního.

Ekologická olympiáda

V krajském kole družstev obsadila Kateřina Černá 1. místo (společně se sdružením Arachné) a v celostátním kole se umístila na 5. místě.

Botanická soutěž

V krajském kole obsadila Kateřina Dunovská 1. místo.

SOČ

V krajském kole SOČ obsadila Tereza Kačerová 1. místo a v celostátním kole 4. místo.

V krajském kole SOČ obsadil Lukáš Vacek 1. místo a v celostátním kole 6. místo.

V krajském kole SOČ obsadila Kateřina Černá 4. místo a byla poslána do licitace.

V krajském kole SOČ obsadila Zina Briki 4. místo.

Enersol

V krajském kole obsadila Tereza Kačerová 1. místo a postoupila do kola celostátního.

Další významné úspěchy

Tereza Kačerová – Nominace do evropského kola SOČ – soutěž EUCYS, která se bude konat v září 2017 v Estonsku.

Tereza Kačerová – Česká hlavička (Sanitas) – 2. místo

Účast na mezinárodní soutěži CASTIC (China Adolescent Science and Technology Innovation Contest) v Číně – Hangzhou (srpen 2017)

Tereza Kačerová 1. místo v oboru Biomedical Sciences

Lukáš Vacek 3. místo v oboru Chemistry

Gratulujeme!!!

-šs-

uspechy 1617

 

S radostí oznamujeme, že náš student Marco Souza de Joode (kvarta B) se probojoval do mezinárodního kola Astronomické olympiády. Gratulujeme!

Generální konzulát České republiky v Hongkongu udělil Františku Starovi ze S6B, jako jedinému studentovi, stipendium na týdenní pobyt v letní škole v Hongkongu, která nese název: „Summer School for Effective Leadership: Co-creating Impacts Through Technology“. Studentovi k získání stipendia dopomohla jeho esej na téma „How could I personally contribute to making the world a better place“, která byla vyhodnocena jako nejlepší.

Tímto Františkovi gratulujeme a doufáme, že se o získané zkušenosti s námi brzy podělí.

Dne 15. 11. 2016 se v brněnském centru SONO uskutečnilo předávání cen České hlavičky 2016. Ceny jsou určeny středoškolákům působícím ve vědeckém týmu, kteří úspěšně obhájí své práce před odbornou porotou složenou z předních českých vědců (RNDr. Jiří Grygar, CSc., Prof. Václav Hořejší, PhD., Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.). Ocenění byla letos udělována v pěti kategoriích od humanitních až po technické obory.

Naše gymnázium v soutěži reprezentovala studentka septimy B, Tereza Kačerová, která se pokoušela navázat na úspěchy našich bývalých absolventek Elišky Zlámalové (Česká hlavička v kategorii Futura 2012) a Aleny Budinské (Česká hlavička v kategorii Genus 2014).

Tereze, které se podařilo na základě písemné práce probojovat mezi poslední čtyři kandidáty v kategorii Sanitas, nakonec nejvyšší příčka těsně unikla, ale i tak se umístila na krásném druhém místě.

Pro Terezu tím však práce nekončí, protože na základě umístění v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti ji příští rok v září čeká účast v největší evropské studentské soutěži EUCYS (European Union Contest for Young Scientists).

Moc gratulujeme, držíme palce a zároveň doufáme, že se i letos najde mnoho nadšených studentů, kteří budou mít chuť změřit síly se svými vrstevníky z celé republiky!

hlavicka diplom

Dne 5. 10. 2016 se v budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil výběr studentů, kteří budou v příštím roce reprezentovat Českou republiku na zahraničních soutěžích navazujících na Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Výběru se zúčastnili studenti, kteří se v červnu letošního roku umístili na stupních vítězů v přírodovědných oborech na celostátním kole SOČ. O postup do zahraničí se pak utkalo šestnáct nejlepších studentů, kteří museli před odbornou porotou anglicky obhájit své práce (obhajoby probíhaly formou „posterových“ prezentací).

Naši školu reprezentovala studentka septimy B Tereza Kačerová, jež se se svou prací Molekulární aspekty bronchiálního astmatu umístila na prvním místě v celostátním kole SOČ v oboru zdravotnictví. Tereza se ve své práci zabývala vyvinutím analytické metody, pomocí níž lze zefektivnit fenotypizaci astmatu či diagnosticky odlišit astma od dalších plicních onemocnění, zároveň se snažila nastínit potenciál zatím opomíjeného receptoru jakožto možného cíle pro budoucí farmakoterapii astmatu.

Tereza nakonec se svou prací zaujala porotu natolik, že byla spolu s dalšími dvěma studenty vybrána, aby své výsledky prezentovala na největší evropské studentské soutěži EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), která se koná příští rok v září v estonském Tallinnu. Kromě studentů ze všech zemí EU se jí zúčastní i zástupci Spojených států, Kanady, Japonska, Číny, Egypta a Izraele.

Tereza, která je zároveň jediným pražským studentem, jenž se v příštím roce zúčastní zahraniční soutěže, se tak pokusí navázat na úspěch naší absolventky Elišky Zlámalové. Ta se soutěže EUCYS zúčastnila v roce 2012 a získala zvláštní cenu od společnosti Institute for Reference Materials and Measurements.

Moc gratulujeme a držíme palce!

soc celoevropska 2016