Po třech letech se Česká hlavička, malá česká „Nobelova cena“, vrací na naše gymnázium. Na úspěch Elišky Zlámalové z roku 2011 navázala studentka loňské oktávy, Alena Budínská. Na slavnostním galavečeru konaném 22. října v brněnském centru SONO byly rozdány vítězné sošky v šesti kategoriích. Letošní, již 8. ročník byl ve znamení velkého konkurenčního boje prací nadaných středoškolských studentů. Vítězové pak společně vše oslavili za přítomnosti televizních kamer, moderátora Martina Dejdara, ministra školství Marcela Chládka a dalších významných hostů. Naše studentka Alena Budinská za práci „Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy“ získala cenu v kategorii GENUS společnosti EKO-KOM a.s. udělovanou za nejlepší práci v oblasti přírodních věd. Alena Budinská z Gymnázia Nad Štolou se zabývala problematikou chirálních léčiv a jejich účinkem na náš organismus. S vhodnou kombinací několika podmínek, kterými se práce zabývá, je možné urychlit průběh reakce a zvýšit výtěžek požadovaného léčiva. S touto prací se také umístila na 2. místě v celostátním kole soutěže SOČ. Doufáme, že se tyto úspěchy stanou motivací pro ostatní studenty.

Hana Kačerová

http://www.soc.cz/novinky

Foto-hlavicka

Úspěch studentů Gymnázia Nad Štolou v krajském kole SOČ 2014

           Dne 28. 4. 2014 proběhlo krajské kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti.

V oboru chemie získala studentka O8A Alena Budínská 1. místo s prací „Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy“ a neztratil se ani ve stejné kategorii soutěžící student S7A Jan Křeček, který s prací „Příprava Pt amidinových komplexů jako potencionálních cytostatik“ obsadil 7. místo. Oběma úspěšným studentům gratulujeme k úspěšné reprezentaci našeho gymnázia. Aleně pak přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

H. Kačerová

diplom

Nebývalého úspěchu dosáhl v uplynulém školním roce 2013/14 student – dnes již absolvent – našeho gymnázia Michal Outrata. S prací Teorie matematických her obsadil 1. místo v krajském kole a vynikající 4. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru Matematika a statistika.diplom

Celá práce se zabývá řešením matematických her a jako řešení navrhuje koncept Nashova ekvilibria (Nashovy rovnováhy). Téma a obsah práce značně převyšuje rámec středoškolského učiva. Autor v ní prokázal hluboké matematické znalosti a vysokou úroveň kreativity a kritického myšlení.

Nelze opomenout skutečnost, že Michal vyhrál krajské kolo SOČ i ve školním roce 2011/12 s prací Využití matematické analýzy v praxi. Bohužel se nemohl později celostátního kola zúčastnit.

Osobně bych chtěla Michalovi Outratovi velmi poděkovat za reprezentaci školy a za příležitost nahlédnout do jedné z disciplín aplikované matematiky (Teorie her), která má velmi široké využití v praxi.

Přeji Michalovi hodně úspěchů v dalším studiu i v životě a našemu gymnáziu k padesátému výročí více takových studentů.

Mgr. Petra Kotrbová

 

Ve dnech 10. 6. – 12. 6. 2011 proběhlo v Sezimově Ústí celostátní kolo 33. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali v tomto roce tři studenti:

V oboru fyziky získal Ondřej Novák (O8A) s prací „Využití fólií z tantalu při studiu produkce a transportu neutronů v sestavách s olověným terčem ozařovaným deuterony s vysokou energií“ 13. místo a zvláštní cenu České nukleární společnosti.

Číst dál...

O vzniku soutěže fyzikální olympiády (FO) rozhodlo Ministerstvo školství a kultury v roce 1959. Již od prvních ročníků této soutěže dosahovali studenti Gymnázia Nad Štolou výborných výsledků. Naši studenti svými výkony často předčili i studenty gymnázií zaměřených na matematiku a fyziku. Například v 13. ročníku olympiády se studenti našeho gymnázia umístili v krajském kole na prvních místech ve třech kategoriích ze čtyř.

Číst dál...