S radostí vám oznamujeme, že se náš bývalý student Marco Souza de Joode stal laureátem ceny NF Jaroslava Heyrovského v oblasti Astrofyzika pro rok 2021. Toto ocenění současně získala jeho učitelka Alica Kürtiová. Předávání cen proběhlo distanční formou a jeho průběh můžete shlédnout na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=8AR2bJTtqjk

Rádi bychom vás informovali o následujících úspěších našich studentů ve fyzikálních soutěžích za školní rok 2021/2022:

  • Filip Mrštný – 7. místo v krajském kole fyzikální olympiády kat. D
  • Eliáš Černý; Alex Forejt; Barbora Hochová – úspěšní řešitelé v krajském kole fyzikální olympiády kat. D
  • Linda Haklová – 7. místo v celostátním kole Astronomické olympiády kategorie GH
  • Daniel Kašpárek – úspěšný řešitel krajského kola Fyzikální olympiády v kategorii EF
  • Klára Štěrbová – úspěšná řešitelka krajského kola Fyzikální olympiády v kategorii EF

Předmětová komise biologie a chemie by vás ráda informovala o tom, jak si letos vedli naši studenti v přírodovědných soutěžích. Všichni víme, že v době covidových opatření nebylo studium lehké. A o to víc si vážíme studentů, kteří si našli čas a energii věnovat se Biologické, Geologické a Chemické olympiádě, SOČ a dalším soutěžím. A můžeme se i pochlubit skvělými výsledky.

Všem moc gratulujeme a držíme palce do dalších kol.

Chemická olympiáda

Obvodní kolo kategorie D

1. David Šimáně
2. Jan Skácelík
3. Karel Matějovec
4. Thea Kubincová
5. Mikuláš Ladin
7. Theodor Ladin

Krajské kolo kategorie D

2. Mikuláš Ladin
3. Thea Kubincová
4. David Šimáně
7. Karel Matějovec

Geologická olympiáda

Obvodní kolo

2. Daniel Kašpárek + postup do krajského kola

SOČ

Krajské kolo

1. Marco Souza de Joode

Celostátní kolo

2. Marco Souza de Joode

Botanická soutěž

Krajské kolo

5. Jana Kinclová
9. Michaela Ronková

Přírodovědný klokan

Celostátní kolo

2. Matěj Šmíd
2. Eda Vlček

Enersol 2021

Krajské kolo

2. Bohumil Jiří Svoboda + postup do celostátního kola

Student Marco Souza de Joode (třída O8B) každoročně dosahuje nemalý počet významných úspěchů v mimoškolní činnosti v přírodovědných předmětech a ani tento rok tomu nebylo jinak. Se svojí odbornou práci s názvem Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody obsadil první místo v celostátním kole SOČ. Marco také obdržel cenu České hlavičky v kategorii Universum se svojí prací Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody. Marco se v této práci zabýval hlavně možnostmi určení tvaru asteroidů s využitím světelných křivek. V práci Marco využívá matematický aparát a znalosti z fyziky, které značně převyšují úroveň učiva střední školy a dle našeho názoru je práce srovnatelná s bakalářskými pracemi obhájenými na MFF UK. Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i úspěchy v astronomické olympiádě. Tento školní rok znovu obsadil první místo v celostátním kole astronomické olympiády v kategorii AB. Tím ale jeho zájem o astrofyziku zdaleka nekončí. Je také součástí skupiny CCD pozorovatelů proměnných hvězd na Petřínské hvězdárně, kde současně vede otevřený seminář s historicko-filozoficko-astronomickou tematikou. V astronomické olympiádě pro rok 2020 postoupil do celostátního kola, které se mělo původně konat v Kolumbii, avšak bylo kvůli opatření vlády spojeným s COVID-19 přesunuto na neurčito. Marcovi přejeme hodně dalších úspěchů v následujících letech a především hodně štěstí v dalším studiu na vysoké škole, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

V okresním kole fyzikální olympiády obsadili studenti naší školy všechna tři první místa v kategorii EF, a to konkrétně:

  • Jan Šrámek (1S) – 1. místo
  • Daniel Kašpárek (T3A) – 2. místo
  • Milan Tuček (T3A) a Štěpán Nosil (1S) – 3. místo

Klára Štěrbová (1S) a Tom Trembuľak (1S) byli ve stejné kategorii také úspěšnými řešiteli.

Student Filip Kohout (S2B) se stal úspěšným řešitelem krajského kola Astronomické olympiády.

Navzdory nepříznivým okolnostem proběhly i v tomto školním roce soutěže Pražský glóbus a Zeměpisná olympiáda. Vše se konalo pouze online a počet účastníků byl organizátory omezen, v Pražském glóbu tak soutěžilo pouze 18 účastníků a v Zeměpisné olympiádě jen 12 soutěžících.

Pravidelní účastníci jako Václav Král nebo David Sovík z S7B, Jakub Pacovský z K4A nebo Jana Blahitka z T3B postoupili do celoměstského kola. Zde je nutné vyzdvihnout úspěch Davida Sovíka, který v celopražském kole Zeměpisné olympiády obsadil krásné druhé místo. Všem soutěžícím děkujeme a věříme, že v příštím školním roce vše proběhne standardnějším způsobem.

geograficke uspechy 2021

Dne 27. dubna se naše škola zúčastnila krajského kola 18. ročníku soutěže ENERSOL, které na rozdíl od předchozích ročníků z důvodu epidemiologické situace proběhlo formou online prezentací jednotlivých studentských projektů. Pořadatelé dokázali zajistit dokonalý online průběh soutěže. Ke slavnostní atmosféře pak přispěla i účast nejvyšších představitelů pražského školství – radního hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Mariany Čapkové a ředitelky Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Lenky Němcové.

V kategorii Enersol a inovace Bohumil Jiří Svoboda (5S) získal s projektem „Odpady v jaderné energetice“ druhé místo a postupuje do celostátního kola, které proběhne v září 2021. Gratulujeme!

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok