Úspěch studentů Gymnázia Nad Štolou v krajském kole SOČ 2014

           Dne 28. 4. 2014 proběhlo krajské kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti.

V oboru chemie získala studentka O8A Alena Budínská 1. místo s prací „Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy“ a neztratil se ani ve stejné kategorii soutěžící student S7A Jan Křeček, který s prací „Příprava Pt amidinových komplexů jako potencionálních cytostatik“ obsadil 7. místo. Oběma úspěšným studentům gratulujeme k úspěšné reprezentaci našeho gymnázia. Aleně pak přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

H. Kačerová

diplom

Nebývalého úspěchu dosáhl v uplynulém školním roce 2013/14 student – dnes již absolvent – našeho gymnázia Michal Outrata. S prací Teorie matematických her obsadil 1. místo v krajském kole a vynikající 4. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru Matematika a statistika.diplom

Celá práce se zabývá řešením matematických her a jako řešení navrhuje koncept Nashova ekvilibria (Nashovy rovnováhy). Téma a obsah práce značně převyšuje rámec středoškolského učiva. Autor v ní prokázal hluboké matematické znalosti a vysokou úroveň kreativity a kritického myšlení.

Nelze opomenout skutečnost, že Michal vyhrál krajské kolo SOČ i ve školním roce 2011/12 s prací Využití matematické analýzy v praxi. Bohužel se nemohl později celostátního kola zúčastnit.

Osobně bych chtěla Michalovi Outratovi velmi poděkovat za reprezentaci školy a za příležitost nahlédnout do jedné z disciplín aplikované matematiky (Teorie her), která má velmi široké využití v praxi.

Přeji Michalovi hodně úspěchů v dalším studiu i v životě a našemu gymnáziu k padesátému výročí více takových studentů.

Mgr. Petra Kotrbová

 

Ve dnech 10. 6. – 12. 6. 2011 proběhlo v Sezimově Ústí celostátní kolo 33. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali v tomto roce tři studenti:

V oboru fyziky získal Ondřej Novák (O8A) s prací „Využití fólií z tantalu při studiu produkce a transportu neutronů v sestavách s olověným terčem ozařovaným deuterony s vysokou energií“ 13. místo a zvláštní cenu České nukleární společnosti.

Číst dál...

O vzniku soutěže fyzikální olympiády (FO) rozhodlo Ministerstvo školství a kultury v roce 1959. Již od prvních ročníků této soutěže dosahovali studenti Gymnázia Nad Štolou výborných výsledků. Naši studenti svými výkony často předčili i studenty gymnázií zaměřených na matematiku a fyziku. Například v 13. ročníku olympiády se studenti našeho gymnázia umístili v krajském kole na prvních místech ve třech kategoriích ze čtyř.

Číst dál...

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok