Gymnázium Nad Štolou se může nově pochlubit jedním významným prvenstvím v mezinárodní soutěži. Držitelkou prestižního ocenění je Magdalena Ulmanová ze septimy B, neboť se stala vítězkou překladatelské soutěže JUVENES TRANSLATORES. Cenu si pojede převzít přímo do Bruselu, kde se setká s vítězi z ostatních 26 členských států Evropské unie.

Celkem se evropské soutěže zúčastnilo 3056 studentů z 701 škol. Přímo v České republice soutěžilo 92 studentů z 21 škol, ty byly náhodně vylosovány a my měli poprvé štěstí, že jsme také mohli soutěžit. Jednu školu mohlo v soutěži reprezentovat maximálně pět studentů.

Děkujeme všem účastníkům školního kola a především těm pěti, kteří byli vybráni k reprezentaci. Překládali v přesně určený čas dvě hodiny, stejně jako všichni další účastníci. Kromě absolutní vítězky můžeme oslavit i úspěch Melanie Ann Gray, taktéž ze septimy B, která dostala čestné uznání za vynikající překlad. Čestných uznání bylo v ČR uděleno šest.

Pokud jste zvědaví na vítězný překlad, můžete ho najít zde.

Dana Bimková

Mikuláš Ladin získal se svým příspěvkem na 12. juniorské konferenci 1. místo!

Záznam všech přednášek (i té Mikulášovy) je možno vidět na youtube.

Moc gratulujeme.

Pro případné zájemce – webové stránky konference: https://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/juniorska-konference/

A nyní článek od účastníka a vítěze Mikuláše Ladina.

Letos probíhal 12. ročník juniorské vědecké konference. Konference se každý rok mohou účastnit studenti od deseti do devatenácti let, je tedy opravdu pro každého, koho baví věda a sám má také čím přispět. Všichni účastníci konference měli vlastní krátkou přednášku, se kterou přišli. Konference probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a trvala celé dva dny.

První den ráno byla uvítací ceremonie a odborná přednáška studenta univerzity. Po přednášce následoval krátký oběd a hned po něm byly zahájeny první přednášky účastníků. Ti byli rozděleni do tří věkových kategorií, já byl v té nejstarší. Prezentovalo se ve třech časových blocích rozvržených do dvou dnů. V prvním časovém bloku se prezentovalo šest projektů, včetně toho mého. Zúčastnil jsem se se svým projektem „Gen PHO15 a jím kódované fosfatázy patogenních kvasinek“. Po prezentacích byly na výběr exkurze s vědci z univerzity, které byly velmi zajímavé, a moc jsme si je užili. Na závěr dne byla společná večeře a dlouhá úžasná přednáška o ochraně želv od české odbornice na mořské želvy.

Druhý den se začalo druhým blokem pro prezentace účastníků a po krátké přestávce následoval blok třetí. Projekty byly úžasné a různorodé. Všechny projekty prezentované na konferenci souvisely s exaktními vědami, především s biologií a chemií. Témata projektů byla např. Experimentální výzkum pulzačních motorů, Turingovy vzory, Spektrální analýza průmyslově vyráběných lihovin, Smyslový svět rostlin či Sledování populace čmeláka skalního v lokalitě Bezděčín (přírodní památka) a spousta dalších. Konference byla hlavně o poznání, ale zároveň to byla i soutěž. Po všech prezentacích byla závěrečná ceremonie, byli vyhlášeni vítězové všech tří kategorií. Já jsem se umístil na prvním místě ve své (nejstarší) kategorii. Také byl udělen titul “vědecký sen” nadací Neuron, která sponzoruje konferenci. Všichni si celé dva dny užili, odnesli si nové poznatky a měli možnost potkat nové lidi, které také baví věda.

Mikuláš Ladin, S7B

12-juniorska-vedecka-konference-image1.jpeg
12-juniorska-vedecka-konference-image2.jpeg
12-juniorska-vedecka-konference-image3.jpeg

Dne 16. 10. 2023 byly za přítomnosti kamer České televize v brněnském SONO centru slavnostně předány ceny Česká hlavička 2023. Naše gymnázium získalo tuto malou českou „Nobelovu cenu“ již pošesté. Na předchozí úspěchy navázal Šimon Kilián (4.B), který s prací „Neplatinový katalyzátor pro palivový článek – efektivní cesta k alternativnímu zdroji energie“ získal cenu Univerzity Karlovy INTENTIO „Udržitelný rozvoj“.

K významnému úspěchu gratulujeme!

Vítězové - Česká hlava (ceskahlava.cz)

Cenu UK Intentio získal neplatinový katalyzátor (ukforum.cz)

kilian-diplom.jpeg
hlavicky-2023.jpg
Hlavicka-2023_1.jpg

V pondělí 18. září 2023 se naši žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR a Hlavním městem Praha, zúčastnili v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostního předávání pamětních listů a doprovodného programu.

Moc se mi líbila atmosféra celé akce, hlavně prostředí Staroměstské radnice všemu dodávalo takové kouzlo. Přijde mi hezké, že se žáci tímto způsobem motivují k účasti na předmětových soutěžích a mohou se tak rozvíjet a poznávat, co je baví a v čem jsou dobří. Mě to osobně určitě motivovalo účastnit se soutěží i v nadcházejících letech.

Lucie Knoblochová, K5B

Předávání pamětních listů za úspěchy v minulém školním roce probíhalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Účastnili se jak ocenění studenti, tak i rodinní příslušníci, ředitelé a učitelé škol oceněných studentů. Nejprve byl krátký proslov zástupce Hlavního města Prahy, který následně vyhlašoval studenty, kterým byly uděleny ceny v podobě již zmíněných pamětních listů. Vyhlášeni byli studenti, kteří byli úspěšní v soutěžích z mnoha různých oborů, jazykových, biologických, chemických, matematických, fyzikálních i programovacích olympiád pořádaných Hlavním městem Praha a MŠMT ČR. Nakonec byli vyhlášeni studenti úspěšní ve Středoškolské odborné činnosti. Z našeho gymnázia bylo vyhlášeno celkem pět studentů, primárně z věd exaktních. Oceněné studentky z nižšího gymnázia byly Lucie Knoblochová za Olympiádu z francouzského jazyka a Stella Perglová za Biologickou olympiádu. Z vyšších ročníků byli oceněni tři studenti, a to za soutěž SOČ – Denisa Trnková z oboru fyziky, Filip Dvořák z oboru chemie a Mikuláš Ladin z oboru molekulární biologie. Po vyhlášení cen měli všichni účastníci možnost jít na raut, jenž sloužil pro některé jako pozdní snídaně. Po dostatečné pauze na občerstvení se všichni mohli zúčastnit komentované prohlídky Staroměstské radnice. Prohlídka byla moc hezká a měli jsme unikátní možnost si prohlédnout prostory radnice, které nejsou běžně přístupné. Závěrem byl výstup na radniční věž, ze které byl krásný výhled na centrum Prahy. Celá akce měla příjemnou atmosféru a všichni si ji užili.

Mikuláš Ladin, S7B

staromestska radnice 2023

Pišqworky

jsou týmová soutěž pro všechny středoškoláky a žáky druhého stupně v oblíbené strategické hře piškvorky. Hlavním cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zdravou soutěživost a podpořit jejich sebevědomí, logické uvažování i týmového ducha.

Celkem se Pišqworek zúčastnilo 62 žáků naší školy. Z tohoto počtu vzniklo celkem pět týmů, které se zúčastnily oblastního kola, tři pětičlenné týmy z vyššího gymnázia a dva tříčlenné týmy z nižšího gymnázia. Do krajského kola postoupil z každé kategorie jeden tým. (VG – Simon Olsen, Šimon Pasler, Daniel Petránek, Matouš Janda, Petr Valeš, NG – Filip Kunst, Matyáš Račák/Petr Šíma, Šimon Trávníček)

pisqworky 1
pisqworky 2

Pythagoriáda

je matematická soutěž určená pro žáky nižšího gymnázia. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku. Proto úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.

Celkem se soutěže zúčastnilo 282 žáků naší školy. Ve všech kategoriích naši žáci, jako každý rok, obsadili v okresním kole přední místa. (Prima – Tomáš Skácelík, Jindřich Češka, Viliam Brixi, Denis Utkin; sekunda – Štěpán Sikora, Lukáš Přibyl, Tyge Matthews, kvarty – Karla Čerychová, Adam Čech)

Česká lingvistická olympiáda

Jedná se o soutěž, která je každý rok vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Žáci středních škol řeší lingvisticky orientované úlohy, kde se objevují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. Soutěž spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků, z nichž pět postoupilo do regionálního kola. Karel Matějovec, jako úspěšný řešitel, pokračoval v ústředním kole. Ve velké konkurenci obsadil v celkovém pořadí krásné 35. místo.

Mathing

V letošní školním roce jsme se poprvé zúčastnili Internetové matematické soutěže Mathing. Soutěží se v sedmičlenných týmech středoškoláků. Týmy řeší v daném časovém limitu (120 minut) deset rozmanitých matematických úloh různé náročnosti a mohou mít k dispozici libovolnou literaturu a internet. Hodnotí se i postup řešení.

Soutěže se za naši školu zúčastnilo 5 sedmičlenných týmů. Z celkového počtu 221 týmů se náš nejlepší tým umístil na 32. místě. (Tým byl ve složení: Veronika Staňková, David Kriegler, Alex Forejt, Eliáš Černý, Tomáš Suchan, Jan Otakar Píša, Karel Matějovec.)

mathing

MaSo

je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce.

Podzimního kola, které se konalo v budově IMPAKT Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnilo 8 našich žáků, kteří vytvořili 2 týmy. Celkově se Masa zúčastnilo po celé ČR 254 týmů.

Na celkovém 107. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci z obou sekund Veronika Kunová, Karolína Vašků, Štěpán Sikora a Jan Štěrba.

Na celkovém 115. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci Kateřina Kvítková, Tereza Rudolská, Theodor Ladin a Štěpán Žák.

maso 1
maso 2

Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pracuje s reálnými příklady ze života.

V letošním roce se školního kola matematické soutěže Pangea zúčastnilo rekordních 73 038 žáků z celé ČR. Do finálového kola, které se konalo před letními prázdninami v Nové budově Národního muzea, každoročně postupuje vždy nejlepší řešitel z každého kraje v České republice a poté republikově nejlepší účastníci nezávisle na krajské příslušnosti (max. 46 soutěžících z každé kategorie).

Do finálových bojů letos zasáhlo pět našich studentů. Nejlepšího výsledku dosáhl Max Hozda, který obsadil vynikající 5. místo v kategorii 8. ročník (v jeho kategorii se celkově zapojilo 12 204 žáků 8. ročníků a odpovídajících studentů víceletých gymnázií). Jáchym Svoboda obsadil krásné 19. místo v kategorii 6. ročník (celkem se z celé republiky této kategorie zúčastnilo 12 618 žáků). Do kategorie 9. ročníků se ve školním kole celkem zapojilo 10 978 žáků, naši finalisté v této kategorii byli Jan Klimpl, Amelie Anna Figallová a Sebastian Jošt, kteří obsadili po řadě 25. až 27. příčku.

pangea 1
pangea 2

Logická olympiáda

Tato soutěž je pořádána Mensou České republiky a je založena na logických úlohách. V kategorii B (nižší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 16 našich žáků. Veronika Kunová postoupila do krajského kola. V kategorii C (vyšší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 12 žáků.

Pikomat

je celoroční korespondenční seminář především pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Seminář organizují studenti MFF UK. Náš žák Štěpán Sikora se umístil ve své kategorii 7. tříd (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) na prvním místě. V celkovém pořadí se umístil na fantastickém 5. místě. Součástí semináře je i jarní a podzimní soustředění a tábor, kterých se Štěpán pravidelně účastní.

Všem, kteří se zapojují do matematických soutěží, gratulujeme a děkujeme.

pikomat

B. Olejníková

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok