Konstantin Samoylov (S7A) se se svojí prací Hospodářský cyklus a jeho vývoj v ČR umístil na skvělém sedmém místě ve druhém ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

„Jsem šťasten a zároveň překvapen, že se mi podařilo dobře umístit v této ekonomické soutěži. Chtěl bych moc poděkovat všem profesorům, hlavně na ekonomii, díky kterým jsem byl schopen práci vytvořit,“ vyjádřil se k udělení ceny.

Na základě svého umístění byl Konstantin přijat na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bez přijímací zkoušky a také získal významnou odměnu od Nadace DRFG.

Pokud to epidemiologická situace umožní, je slavnostní vyhlášení výsledků plánováno v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě.

Více o soutěži na https://nf.vse.cz/socd_sp/

I ve školním roce 2019/2020 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty nejrůznější soutěže – Biologickou olympiádu, Chemickou olympiádu, Geologickou olympiádu, Botanickou soutěž, Přírodovědného klokana, Středoškolskou odbornou činnost, soutěž Enersol a další.

Jako vše v tomto školním roce byly i soutěže poznamenány opatřeními v době rizika infekce Covid-19. Jsme rádi, že proběhla všechna školní a některá obvodní kola, a že se krajská kola konala alespoň distanční formou.

Opět se ukázalo, že máme pilné a chytré studenty se zájmem o přírodní vědy (někteří z nich jsou věrní přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu). Děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících, především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku, v přírodovědném klubu i na terénních výpravách a biologických kurzech. Se studenty jsme se snažili pracovat i online a co nejvíce je během přípravy na soutěže podporovat.

Pro SOČ a další soutěže získávají studenti zkušenosti a dovednosti při psaní ročníkových prací, které jsou zadávány v druhém ročníku vyššího gymnázia.

Hlavní úspěchy školního roku 2019/2020

Chemická olympiáda

V obvodním kole kategorie D jsme obsadili první tři místa.

Geologická olympiáda

První, druhé a třetí místo jsme získali v obvodním kole, v krajském kole byli dva úspěšní řešitelé.

Enersol 2019

Získali jsme druhé a šesté místo v krajském kole.

SOČ

V krajském kole jsme vybojovali první, třetí a deváté místo a v kole celostátním první místo.

Gratulujeme!

-šs-

Student Marco Souza de Joode (třída S7B) každoročně dosahuje nemalý počet významných úspěchů v mimoškolní činnosti v přírodovědných předmětech a ani tento rok tomu nebylo jinak.

Se svojí odbornou práci s názvem Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody postoupil do krajského kola SOČ, kde obsadil první místo a postoupil tak do kola celostátního. Marco se v této práci zabýval hlavně možnostmi určení tvaru asteroidů s využitím světelných křivek. V práci Marco využívá matematický aparát a znalosti z fyziky, které značně převyšují úroveň učiva střední školy a dle našeho názoru je práce srovnatelná s bakalářskými pracemi obhájenými na MFF UK.

Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i úspěchy v astronomické olympiádě. V mezinárodním kole astronomické olympiády pro rok 2019 získal stříbrnou medaili. Soutěž se konala v Maďarsku, kde si Marco vysloužil také titul „jeden z deseti nejlepších pozorovatelů“. Tím ale jeho zájem o astrofyziku zdaleka nekončí. Svoje znalosti a praktické dovednosti z této oblasti rozšiřuje v astronomickém kurzu pořádaném pražskou Hvězdárnou a planetáriem, kde studuje již druhým rokem. Je také součástí skupiny CCD pozorovatelů proměnných hvězd na Petřínské hvězdárně, kde současně vede otevřený seminář s historicko-filozoficko-astronomickou tematikou. Jeho celkový zájem o všechno „co se fyziky týče“ potvrzuje i to, že je spoluorganizátorem korespondenčního semináře Výfuk pořádaného Matematicko-fyzikální fakultou, kam přispívá svými vlastními fyzikálními úlohami určenými pro žáky základních a středních škol.

V astronomické olympiádě pro rok 2020 postoupil do celostátního kola, které se mělo původně konat v Kolumbii, avšak bylo kvůli opatření vlády spojeným s COVID-19 přesunuto na neurčito.

Ve školním roce 2017/2018 ve své kategorii CD (pro první a druhé ročníky středních škol) obsadil v celorepublikovém finále 2. místo. To se uskutečnilo v březnu 2018 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. V nejvyšší kategorii, a to v kategorii AB (pro třetí a čtvrté ročníky), obsadil v celorepublikovém finále 7. místo a zaručil si tak postup na soustředění v Estonsku.

Ve školním roce 2018/2019 získal za svojí odbornou práci s názvem CzeV681 Cyg: určení vlastností pulzující hvězdy typu δ Sct cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2019. V této práci se zabýval měřením některých fotometrických veličin a jiných vlastností této hvězdy. Marco dokázal z naměřených a spočítaných dat určit například poloměr, hmotnost, teplotu, zářivý výkon a vzdálenost této hvězdy od Země. Měření proběhlo ve hvězdárnách v Úpici a v Ondřejově.

Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i jeho nemalé úspěchy v astronomické olympiádě. Ve dnech 6. až 14. října 2018 proběhlo ve městě Kolombo na Srí Lance mezinárodní kolo astronomické olympiády (International Astronomy Olympiad), kde Marco získal stříbrnou medaili. Je důležité poznamenat, že úlohy v tomto kole značně převyšují znalosti z astrofyziky, které můžou žáci nabýt na střední škole, přičemž musí student užívat i vysokoškolský matematický aparát. Tím ale jeho úspěchy zdaleka nekončí. V International Workshop for Astronomy Olympiad získal ocenění Nejlepší pozorovatel. Se svojí prací V335 Ser: určení vlastností spektroskopické dvojhvězdy vyhrál 1. místo 41. ročníku celostátní přehlídky SOČ.

Marco

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nedávno vyhlásila soutěž s názvem Natoč svobodu. Zadání znělo jasně: Natočte krátké video na téma „Svoboda a co to pro vás znamená“ v jakémkoli cizím jazyce. Když nám paní profesorka Tesařová navrhla, aby se někdo se třídy do soutěže zapojil, my tři studentky sexty jsme se rozhodly zapojit. Bylo skvělé, že jsme nebyly omezovány téměř žádnými příkazy nebo zákazy, pořadatelé dovolili prakticky vše a fantazii se meze rozhodně nekladly. Natočily jsme proto krátké video ve francouzštině, kde několik studentů uvažuje nad tím, co pro ně znamená svoboda, a jejich myšlenky jsou vyjádřeny pomocí modelínových animací.

K našemu milému překvapení jsme byly pozvány na přehlídku vítězných filmů, kde se měl zvolit ten úplně nejlepší snímek ze všech. Přehlídka se konala 7. 11. 2019 na Fakultě sociálních věd UK. Moc jsme nevěděly, co máme čekat, a proto nás udivilo velmi mile, ale zároveň seriózně působící prostředí. Nejprve jsme všichni dostali desky s programem a hodnocením našich videí odbornou porotou. Náš film byl poměrně kladně hodnocen hlavně z hlediska jazykových prostředků, výslovnosti a nápadu s modelínovou animací. Video také jako jediné nebylo anglicky. Poté se konala beseda s cizinci, kteří dlouhodobě žijí v České republice. Celá beseda byla opravdu zajímavá, probíraly se první zážitky cizinců v Česku, svoboda dnes, politika a atmosféra před a po revoluci. Všichni hovořící lidé byli velmi vzdělaní a mluvili moc hezkou češtinou.

Následovalo promítání filmů, po zhlédnutí snímků přišel čas vyhodnocení. Cenu publika vyhrálo dobře sestříhané video se záběry z revoluce, my jsme se umístily na druhém místě. Dále se vyhlašovala cena odborné poroty… a vyhrály jsme! Vážně jsme to nečekaly, tudíž radost byla snad ještě větší. Dostaly jsme pěkné ceny, například knihy – zjednodušenou četbu – ve francouzštině, které věnujeme kabinetu francouzštiny. Celkově náš film dopadl ze všech nejlépe.

Hladem zúčastnění rozhodně netrpěli, po celou dobu bylo v sále připraveno občerstvení a v době oběda všichni dostali skvělé sendviče. Po tomto dobrém jídle jsme se přesunuli na rektorát Univerzity Karlovy, kde celá akce pokračovala.

Odpolední program tvořily dva workshopy. První se jmenoval „Workshop se Stužákem“, což byla skupinová práce, ve které studenti posuzovali různé faktory, které vedly k sametové revoluci, a snažili se argumentací přesvědčit ostatní skupiny, že zrovna ty jejich faktory hrály největší roli. Druhým byla návštěva Katedry mediálních studií UK. Prohlédli jsme si televizní a rozhlasové studio, kde jsme si dokonce natočili naše vlastní vysílání. Stát za kamerou nebo před kamerou byla vskutku zajímavá zkušenost. Nakonec jsme byli zavedeni do jakési počítačové místnosti, kde se studenti učí stříhat a editovat své výtvory, což jsme si také všichni vyzkoušeli. Workshop mě osobně velmi zaujal a myslím, že jednoho dne při zvažování směru mých budoucích studií možná připadne v úvahu tento obor.

Celkově pro nás akce byla velmi přínosná, lidé z univerzity vše skvěle zorganizovali a program nebyl ani trošku nudný. Všechny tři bychom chtěly paní profesorce poděkovat za přihlášení do soutěže.

Markéta Prošková (S6B)

Naše video

Video vytvořily: Veronika Antonová, Markéta Prošková a Anna Turnerová

Dále pomohli: Filip Mík a Martin Lédl

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok