Dne 23. 6. proběhlo v Jičíně v sídle firmy Microrisc finále soutěže Nejlepší student 2016. Do projektu se celkově zapojilo 84 škol z celé republiky, kdy každá škola měla možnost přihlásit dva kandidáty. Tito studenti pak zasílali ústřední komisi informace o svých studijních výsledcích a umístěních v odborných soutěžích. Zároveň měl každý student za úkol napsat esej na téma: Proč stojí za to být dobrým studentem. Na základě těchto kritérií pak byli vybráni čtyři studenti, kteří se zúčastnili finálových obhajob v Jičíně.

Naši školu úspěšně reprezentovala studentka sexty B, Tereza Kačerová, která úspěšnou obhajobou získala ocenění Nejlepší student 2016 a spolu s Mgr. Petrou Coufalovou tak pomohly našemu gymnáziu stát se Nejlepší školou.

Tereze k úspěchu moc gratulujeme a doufáme, že i příští rok se najdou kandidáti, abychom mohli titul nejlepší školy obhájit!

 nejlepsi student 2016nejlepsi skola 2016

IMG 2402
IMG 2405
IMG 2407

Rok se sešel s rokem a naši úspěšní studenti se opět zúčastnili slavnostního předávání pamětních listů v reprezentativních prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice.

V letošním roce převážila kvalita nad kvantitou a naši studenti obsadili přední místa nejen v krajském, ale také v celostátním kole.

Jan Kulička O8A – SOČ obor chemie (práce „Nový přístup k nukleofilní tetrafluoroethylaci“)

1. místo v krajském kole
2. místo v celostátním kole
Cena MŠMT
Cena děkana FJFI ČVUT
Cena Farmaceutické fakulty UK
Cena Národního centra pro mladé chemiky

Tereza Kačerová S6B – SOČ obor zdravotnictví (práce „Obtížně léčitelné astma“)

3. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole
Nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT
Cena Národního centra pro mladé chemiky
Cena ředitele Fyziologického ústavu
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Tereza Dvořáková 4. B – SOČ obor historie (práce „Vysídlení Němců z Československa po 2. světové válce“)

3. místo v krajském kole

Vojtěch Greger S6A – Konverzační soutěž v anglickém jazyce

1. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole


Všem oceněným studentům gratulujeme a věříme, že v následujících letech budou mít řadu následovníků!

uspesni studenti na radnici 2016

uspesni studenti na radnici 2016diplom

 

 

Již dlouholetou tradicí předmětové komise chemie jsou víkendová chemická soustředění pro naše maturanty. Myslím, že na fotografiích je dobře vidět, jak jsou naši studenti, kteří potřebují chemii k maturitě, přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu, ochotní strávit dva krásné jarní víkendové dny zavření ve škole nad vzorečky, názvoslovím, chemickými rovnicemi a příklady. Čas a píle věnované studiu se i letos určitě vyplatily! Maturitní zkoušky z chemie dopadly skvěle a všichni studenti se dostali na vybrané školy – lékařské fakulty UK, Přírodovědeckou fakultu UK a VŠCHT. Přejeme jim, ať jsou úspěšní ve vysokoškolském studiu a ať je láska k chemii neopouští!

-šs-

 chem-soustredeni-1 chem-soustredeni-2

I ve školním roce 2014/2015 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty všechna kola Biologické olympiády, Chemické olympiády, Botanické soutěže a také školní přehlídku prací Středoškolské odborné soutěže. 

Rádi chválíme v první řadě píli a zájem našich studentů (spousta z nich je věrná přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu), děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících a velká pochvala patří především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku.

Hlavní úspěchy školního roku 2014/2015

Biologická olympiáda

V krajském kole kategorie B obsadila Kateřina Černá 2. místo.

V krajském kole kategorie C obsadila Kateřina Dunovská 3. místo.

Chemická olympiáda

V krajském kole kategorie C obsadila Tereza Kačerová 5. místo.

SOČ

V krajském kole SOČ obsadila Tereza Kačerová 1. místo a v celostátním kole 5. místo.

V krajském kole SOČ obsadil Hugo Kocek 3. místo.

Gratulujeme!

bich15-1
bich15-2 bich15-3