Již dlouholetou tradicí předmětové komise chemie jsou víkendová chemická soustředění pro naše maturanty. Myslím, že na fotografiích je dobře vidět, jak jsou naši studenti, kteří potřebují chemii k maturitě, přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu, ochotní strávit dva krásné jarní víkendové dny zavření ve škole nad vzorečky, názvoslovím, chemickými rovnicemi a příklady. Čas a píle věnované studiu se i letos určitě vyplatily! Maturitní zkoušky z chemie dopadly skvěle a všichni studenti se dostali na vybrané školy – lékařské fakulty UK, Přírodovědeckou fakultu UK a VŠCHT. Přejeme jim, ať jsou úspěšní ve vysokoškolském studiu a ať je láska k chemii neopouští!

-šs-

 chem-soustredeni-1 chem-soustredeni-2

I ve školním roce 2014/2015 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty všechna kola Biologické olympiády, Chemické olympiády, Botanické soutěže a také školní přehlídku prací Středoškolské odborné soutěže. 

Rádi chválíme v první řadě píli a zájem našich studentů (spousta z nich je věrná přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu), děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících a velká pochvala patří především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku.

Hlavní úspěchy školního roku 2014/2015

Biologická olympiáda

V krajském kole kategorie B obsadila Kateřina Černá 2. místo.

V krajském kole kategorie C obsadila Kateřina Dunovská 3. místo.

Chemická olympiáda

V krajském kole kategorie C obsadila Tereza Kačerová 5. místo.

SOČ

V krajském kole SOČ obsadila Tereza Kačerová 1. místo a v celostátním kole 5. místo.

V krajském kole SOČ obsadil Hugo Kocek 3. místo.

Gratulujeme!

bich15-1
bich15-2 bich15-3

V pátek 19. 6. proběhlo v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostní předávání pamětních listů studentům, kteří se úspěšně účastnili soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy (respektive se umístili do třetího místa v krajských kolech zmíněných soutěží).

V letošním roce bylo z naší školy pozváno celkem šest studentů, z čehož tři z nich získali ocenění za řešení krajských kol odborných olympiád a tři za účast v krajském kole Studentské odborné činnosti (SOČ):

Vojtěch Greger (K5A) Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2. místo
Kateřina Černá (K5B) Biologická olympiáda 2. místo
Kateřina Dunovská (K4B) Biologická olympiáda 3. místo
Tereza Kačerová (K5B) SOČ – Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo (5. místo v celostátním kole)
Kateřina Rybínová (5S) SOČ – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 2. místo (8. místo v celostátním kole)
Hugo Kocek (1B) SOČ – Tvorba učebních pomůcek a didaktika 3. místo

Pamětní listy byly studentům předány ve slavnostní atmosféře Brožíkovy síně Staroměstské radnice paní Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství a mládeže Magistrátu hlavní města Prahy.

Všem úspěšným studentům gratulujeme a doufáme, že i příští rok bude možné na tomto předávání uvítat zástupce našeho gymnázia.

V letošním školním roce proběhl již 37. ročník Středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium vyslalo do krajského, tedy pražského kola dva zástupce. Oba naši reprezentanti v současnosti absolvují prvního ročník a soutěžili tak se studenty o dva, případně tři roky staršími, což představovalo z našeho pohledu jistou specifitou letošního ročníku. Nicméně navzdory svému věkovému hendikepu se oba zhostili svého úkolu úspěšně a v konkurenci studentů dalších středních škol se rozhodně neztratili. Tereza Kačerová (K5B) s prací „Nízko energetická stavba akumulující teplo prostřednictvím průmyslového odpadu“ v oboru 08 Ochrana životního prostředí obsadila 1. místo s postupem do celostátního kola. Hugo Kocek (1. B) s prací „Barevná chemie“ v oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie obsadil místo třetí. Oběma studentům gratulujeme a Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které proběhne na konci června tohoto roku.

diplom-soc-2015-kacerova