Předmětová komise biologie a chemie by vás ráda informovala o tom, jak si letos vedli naši studenti v přírodovědných soutěžích. Všichni víme, že v době covidových opatření nebylo studium lehké. A o to víc si vážíme studentů, kteří si našli čas a energii věnovat se Biologické a Chemické olympiádě, SOČ, Enersolu a dalším soutěžím. A můžeme se i pochlubit skvělými výsledky.

Jsme rádi, že soutěže probíhaly prezenční formou i se všemi laboratorními úlohami, pokusy, mikroskopováním a poznáváním přírodnin.

I přehlídka prací SOČ proběhla ve škole a opět potvrdila, že „nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě“. Také v dalších kolech si studenti vedli při obhajobách skvěle, postoupili do celostátního kola. V současné době čekáme s napětím na výsledky našeho studenta, který se dostal do užšího výběru České hlavičky.

Všem moc gratulujeme.

Chemická olympiáda
11 soutěžících ve dvou kategoriích

Obvodní kolo kategorie D

1. Nikolay Sabev
2. Klára Štěrbová
4. Theodor Ladin

Krajské kolo kategorie D

7. Nikolay Sabev

Biologická olympiáda
28 soutěžících ve čtyřech kategoriích

Obvodní kolo kategorie D

1. Stella Perglová
2. Jan Štěrba
3. Eliška Chylíková
4. Rebeka Botková

Krajské kolo kategorie D

5. Stella Perglová

Obvodní kolo kategorie C

1. Štěpán Nosil
2. Klára Štěrbová
5. Jolana Váchová

Botanická soutěž

63 soutěžících

Přírodovědný klokan

Kadet – 137 soutěžících
Junior – 131 soutěžících

SOČ

Krajské kolo

1. Šimon Kilián (tvorba a ochrana životního prostředí)
2. Matěj Vícha (zdravotnictví)
Jana Kinclová (biologie) – úspěšná obhajoba

Celostátní kolo

5. Šimon Kilián (tvorba a ochrana životního prostředí)
6. Matěj Vícha (zdravotnictví)

ENERSOL

Krajské kolo

2. Šimon Kilián

Celostátní kolo

Šimon Kilián - úspěšná účast + širší nominace na účast v zahraničních soutěžích

Česká hlavička

Matěj Vícha – nominace do užšího výběru čtyř prací

SOČ

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

 

V Celostátním kole soutěže ENERSOL 2022, dosáhlo družstvo reprezentující hlavní město Prahu historického úspěchu, vítězství dosáhli nejen v celkovém hodnocení, ale obsadili první místa ve všech třech kategoriích. A to se dosud v devatenáctileté historii programu ENERSOL nikomu nepodařilo. Členem vítězného týmu byl žák naší školy Šimon Kilián 2B, který do celostátního kola postoupil s prací Hlinitoměďnatý katalyzátor pro zásadité palivové články. Úspěch žáků reprezentujících naše hlavní město, ocenil i radní pro školství hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., který vítězný tým a pedagogické pracovníky přijal 29. 4. 2022 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy a osobně jim poděkoval. Úžasné společenské prostory, vysoké ocenění aktivit soutěžících žáků i samotného projektu ENERSOL z úst pana radního, společný přípitek na další úspěchy, malý dárek, a nakonec i prohlídka historických prostor.

enersol 2022enersol 2022 2

Společnost ArtBotič, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, radního PhDr. Víta Šimrala a MČ Prahy 2, starostky Ing. Alexandry Udženiji a Ing. Jaroslava Šolce, vyhlásila pro všechny věkové kategorie desátý ročník literární soutěže. Tématem letošního ročníku bylo: „Jak můžu prospět planetě Zemi a vyjádřit jí lásku a vděčnost?"

Do soutěže bylo posláno šest příspěvků a odborná porota ocenila žáka P1B, Štěpána Sikoru, který se svou prací soutěžil v kategorii žáků 12–15 let. K výhře gratulujeme.

V únoru se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Celkem 50 žáků soutěžilo ve čtyřech kategoriích, své znalosti a dovednosti prokázali při poslechu a v komunikačních situacích. Do krajského kola postoupily tři žákyně, Lucie Knoblochová z T3B, Denisa Malínková z K4B a Michaela Vrbová ze S7B.

Krajské kolo se uskutečnilo distanční formou v dubnu letošního roku. Skvělých výsledků dosáhla děvčata i tam, ale pouze Lucie Knoblochová ve své kategorii vyhrála a účastnila se květnového ústředního kola, které proběhlo v úterý 10. května opět distanční formou. K naší velké radosti byl Luciin výkon bezchybný a v celostátním kole s přehledem zvítězila.

Gratulujeme!

Národní přehlídka projektu ENERSOL 2022 se konala 24. a 25. března v Třebíči. Ve vítězném týmu, který zastupoval hlavní město Prahu, byl student 2. B. Šimon Kilián, jenž s prací Hlinitoměďnatý katalyzátor pro zásadité palivové články obsadil v krajském kole druhé místo. Gratulujeme.

enersol 2022

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok