Ve středu 13. března 2024 jsme byli svědky historického momentu pro žáky Gymnázia Nad Štolou. V budově Staroměstské radnice proběhla vůbec první DofE ceremonie týkající se naší školy. Po krátkém úvodním slovu a vystoupení nastal čas rozdat ocenění v podobě diplomu a odznaku studentům.

Než přišli na řadu zástupci našeho gymnázia, došli si pro vyznamenání například studenti Gymnázia Jana Patočky či PORGu. Poté už následovali naši žáci, kteří si ve skromném počtu vyzvedli svá zasloužená ocenění. Když byly všechny bronzové odznáčky rozdány, následovaly krátké proslovy studentů, během kterých jsme slyšeli i zástupce „Štoláků“. Jejich slova nejen inspirovala, ale také připomněla, jak důležitá je cesta osobního rozvoje a překonávání výzev. Po dojemných projevech o náročných cestách absolventů následovalo rozdání stříbrných ocenění. A nakonec nesměl chybět ani malý raut, který posloužil k doplnění energie po náročném tleskání.

1000029637.jpg

Přírodovědný klub je otevřený všem studentům našeho gymnázia, využijte příležitosti a zkuste se zúčastnit některé z akcí. Podmínkou opravdu není hluboký zájem o školní přírodopis/biologii, chemii nebo třeba zeměpis či fyziku. Jediné, co je potřeba, je překonat lenost nebo si vybrat akci, která nekoliduje s vašimi mimoškolními aktivitami.

Září

Biologický kurz – viz samostatný článek

Workshop na VŠCHT – Elektroforéza a jiné hrátky s DNA

Patronátní pozemek – postavili jsme zídku pro plazy, zatočili s kopřivami na místě bývalého „kompostu“ a opět podpořili boj s mahónií, doplnili jsme hmyzí hotely vyrobené třídou T3A.

Říjen

Noc vědců – společná návštěva 2. LF UK a ČVUT

Vaření s Lerchem aneb přehlídka zajímavých mořských ryb + co lze vykouzlit z červené řepy

Listopad

Účast na natáčení Fokusu Václava Moravce v NTM na téma Klimatická naděje

Prosinec

Zdobení stromku pro zvířata – sobotní odpolední až podvečerní výšlap z Levého Hradce do Úholiček s krásnými výhledy, zdobením stromku pro zvířata (Tentokrát to byla úplně výstavní borovice na divokém místě, kde zvířata určitě žijí.) a se závěrečnými adrenalinovými zážitky na potemnělém hřišti.

Předvánoční pokusničení – odpoledne plné méně obvyklých pokusů, které jsou barevné, nebo svítí či hřejí.

Leden

Exkurze do Anatomického ústavu 2. LF UK.

Únor

Beseda současných studentů s našimi bývalými, kteří studují na vysokých školách nejen přírodovědného směru, tentokrát nechyběla ani technika a vybrané humanitní směry.

Další plánované akce

Únor – „chemický“ víkend pro maturanty, v dalších měsících např. zážitková první pomoc, chemik v kuchyni a v drogerii, bioúnikovka, rekonstrukce biologických preparátů aneb zachraňme dědictví, patronátní pozemek – další plánované úpravy, expedice Albánie…

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 proběhla již tradiční soutěž v německém jazyce „Lustiges Deutsch“ pro žáky ze tříd S2A a 1S.

Jako každý rok se soutěžilo v netradičních disciplínách, jako je přiřazování protikladů, pojmenovávání předmětů z „kouzelné tašky“, pexeso, zakreslování německých měst do slepé mapky, vybarvení německé a rakouské vlajky atd.

Blahopřejeme vítězům:

1. Leonard Ceman, Štěpán Hasník – 1S

2. Mikuláš Dvořák, Jáchym Svoboda – S2A

3. Linda Bergnerová, Viktorie Portešová – S2A

listiges-deutsch-2024.jpg

Předávání pololetního vysvědčení, lépe řečeno výpisu z vysvědčení, není žádná velká společenská událost, ale na našem gymnáziu máme již několik let možnost uskutečnit tuto akci mimo budovu školy. Některé ročníky zůstávají ve škole a využívají čas určený k předávání tohoto dokumentu k diskuzi o volitelných předmětech v budoucím ročníku nebo maturanti nacvičují vystoupení na svůj maturitní ples, který se kvapem blíží.

Ráda bych se s vámi podělila o zážitky některých tříd, které zvolily jiné místo a užily si čas prohlídkou zajímavých míst nebo aktivním pohybem.

1S a 2S bruslení Letná

4S a K4A bowling

T3A škola a Letná

T3B Čistírna odpadních vod Bubeneč

P1A Národní muzeum

P1B Státní opera

S2B Národní divadlo

2B Letná=malá podmnožina velké Štoly, jak říkají studenti

Jsme rádi, že tuto možnost máme, a už se těšíme na příští pololetní vysvědčení na jiném atraktivním místě.

Z. Kz

Dne 31. 1. nastal zvrat v životě žáků P1B! Dostali svá první pololetní vysvědčení na Gymnáziu Nad Štolou. Aby to správně oslavili, vydali se do Státní opery. Tam absolvovali prohlídku, která obsahovala výklad o historii a architektuře této budovy. Aby toho nebylo málo, dostali i svá krásná vysvědčení. Celý den byl zakončen blahopřáním, poděkováním a rozchodem. Všichni si to velice užili, a dokonce načerpali nové informace o zemi, ve které žijí.

E. Sikorová, P1B

Ve čtvrtek 1. února 2024 se v odpoledních hodinách uskutečnila tradiční beseda s bývalými studenty našeho gymnázia. Tento rok se dostavilo 36 absolventů a absolventek, kteří studují na vysokých školách. 66 žáků vyššího gymnázia mělo možnost poznat naše absolventy a dozvědět se více o studiu vybraných oborů, ale hlavně to, jak se na studium daného oboru připravit už v rámci studia na střední škole nebo jakou strategii zvolit při přijímacím řízení.

Letos byl výběr opravdu pestrý. 10 vysokých škol rozmístěných po celé ČR a přes 20 různých oborů. Převažovali studenti a studentky z lékařských fakult či medicinální chemie a dalších oborů chemie. Nechyběly ani technické obory, jako je informatika, robotika, fyzika a architektura. Ochuzeni nebyli oproti předchozím rokům ani příznivci humanitních věd, zejména psychologie.

Rádi bychom všem poděkovali za věnovanou energii a pozitivní přístup. Povedlo se vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Velké díky patří především organizačnímu týmu v čele s paní profesorkou Babickou. Bez jejich snahy by akci nebylo možno uskutečnit.

Tomáš Suchan, S7B

IMG_20240201_160135.jpeg
IMG_20240201_160313.jpeg
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok