Již dlouholetou tradicí předmětové komise chemie jsou víkendová chemická soustředění pro naše maturanty. Myslím, že na fotografiích je dobře vidět, jak jsou naši studenti, kteří potřebují chemii k maturitě, přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu, ochotní strávit dva krásné jarní víkendové dny zavření ve škole nad vzorečky, názvoslovím, chemickými rovnicemi a příklady. Čas a píle věnované studiu se i letos určitě vyplatily! Maturitní zkoušky z chemie dopadly skvěle a všichni studenti se dostali na vybrané školy – lékařské fakulty UK, Přírodovědeckou fakultu UK a VŠCHT. Přejeme jim, ať jsou úspěšní ve vysokoškolském studiu a ať je láska k chemii neopouští!

-šs-

 chem-soustredeni-1 chem-soustredeni-2

I ve školním roce 2014/2015 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty všechna kola Biologické olympiády, Chemické olympiády, Botanické soutěže a také školní přehlídku prací Středoškolské odborné soutěže. 

Rádi chválíme v první řadě píli a zájem našich studentů (spousta z nich je věrná přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu), děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících a velká pochvala patří především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku.

Hlavní úspěchy školního roku 2014/2015

Biologická olympiáda

V krajském kole kategorie B obsadila Kateřina Černá 2. místo.

V krajském kole kategorie C obsadila Kateřina Dunovská 3. místo.

Chemická olympiáda

V krajském kole kategorie C obsadila Tereza Kačerová 5. místo.

SOČ

V krajském kole SOČ obsadila Tereza Kačerová 1. místo a v celostátním kole 5. místo.

V krajském kole SOČ obsadil Hugo Kocek 3. místo.

Gratulujeme!

bich15-1
bich15-2 bich15-3

V pátek 19. 6. proběhlo v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostní předávání pamětních listů studentům, kteří se úspěšně účastnili soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy (respektive se umístili do třetího místa v krajských kolech zmíněných soutěží).

V letošním roce bylo z naší školy pozváno celkem šest studentů, z čehož tři z nich získali ocenění za řešení krajských kol odborných olympiád a tři za účast v krajském kole Studentské odborné činnosti (SOČ):

Vojtěch Greger (K5A) Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2. místo
Kateřina Černá (K5B) Biologická olympiáda 2. místo
Kateřina Dunovská (K4B) Biologická olympiáda 3. místo
Tereza Kačerová (K5B) SOČ – Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo (5. místo v celostátním kole)
Kateřina Rybínová (5S) SOČ – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 2. místo (8. místo v celostátním kole)
Hugo Kocek (1B) SOČ – Tvorba učebních pomůcek a didaktika 3. místo

Pamětní listy byly studentům předány ve slavnostní atmosféře Brožíkovy síně Staroměstské radnice paní Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství a mládeže Magistrátu hlavní města Prahy.

Všem úspěšným studentům gratulujeme a doufáme, že i příští rok bude možné na tomto předávání uvítat zástupce našeho gymnázia.

V letošním školním roce proběhl již 37. ročník Středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium vyslalo do krajského, tedy pražského kola dva zástupce. Oba naši reprezentanti v současnosti absolvují prvního ročník a soutěžili tak se studenty o dva, případně tři roky staršími, což představovalo z našeho pohledu jistou specifitou letošního ročníku. Nicméně navzdory svému věkovému hendikepu se oba zhostili svého úkolu úspěšně a v konkurenci studentů dalších středních škol se rozhodně neztratili. Tereza Kačerová (K5B) s prací „Nízko energetická stavba akumulující teplo prostřednictvím průmyslového odpadu“ v oboru 08 Ochrana životního prostředí obsadila 1. místo s postupem do celostátního kola. Hugo Kocek (1. B) s prací „Barevná chemie“ v oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie obsadil místo třetí. Oběma studentům gratulujeme a Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které proběhne na konci června tohoto roku.

diplom-soc-2015-kacerova

Po třech letech se Česká hlavička, malá česká „Nobelova cena“, vrací na naše gymnázium. Na úspěch Elišky Zlámalové z roku 2011 navázala studentka loňské oktávy, Alena Budínská. Na slavnostním galavečeru konaném 22. října v brněnském centru SONO byly rozdány vítězné sošky v šesti kategoriích. Letošní, již 8. ročník byl ve znamení velkého konkurenčního boje prací nadaných středoškolských studentů. Vítězové pak společně vše oslavili za přítomnosti televizních kamer, moderátora Martina Dejdara, ministra školství Marcela Chládka a dalších významných hostů. Naše studentka Alena Budinská za práci „Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy“ získala cenu v kategorii GENUS společnosti EKO-KOM a.s. udělovanou za nejlepší práci v oblasti přírodních věd. Alena Budinská z Gymnázia Nad Štolou se zabývala problematikou chirálních léčiv a jejich účinkem na náš organismus. S vhodnou kombinací několika podmínek, kterými se práce zabývá, je možné urychlit průběh reakce a zvýšit výtěžek požadovaného léčiva. S touto prací se také umístila na 2. místě v celostátním kole soutěže SOČ. Doufáme, že se tyto úspěchy stanou motivací pro ostatní studenty.

Hana Kačerová

http://www.soc.cz/novinky

Foto-hlavicka

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok