Dne 15. 11. 2016 se v brněnském centru SONO uskutečnilo předávání cen České hlavičky 2016. Ceny jsou určeny středoškolákům působícím ve vědeckém týmu, kteří úspěšně obhájí své práce před odbornou porotou složenou z předních českých vědců (RNDr. Jiří Grygar, CSc., Prof. Václav Hořejší, PhD., Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.). Ocenění byla letos udělována v pěti kategoriích od humanitních až po technické obory.

Naše gymnázium v soutěži reprezentovala studentka septimy B, Tereza Kačerová, která se pokoušela navázat na úspěchy našich bývalých absolventek Elišky Zlámalové (Česká hlavička v kategorii Futura 2012) a Aleny Budinské (Česká hlavička v kategorii Genus 2014).

Tereze, které se podařilo na základě písemné práce probojovat mezi poslední čtyři kandidáty v kategorii Sanitas, nakonec nejvyšší příčka těsně unikla, ale i tak se umístila na krásném druhém místě.

Pro Terezu tím však práce nekončí, protože na základě umístění v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti ji příští rok v září čeká účast v největší evropské studentské soutěži EUCYS (European Union Contest for Young Scientists).

Moc gratulujeme, držíme palce a zároveň doufáme, že se i letos najde mnoho nadšených studentů, kteří budou mít chuť změřit síly se svými vrstevníky z celé republiky!

hlavicka diplom

Dne 5. 10. 2016 se v budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil výběr studentů, kteří budou v příštím roce reprezentovat Českou republiku na zahraničních soutěžích navazujících na Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Výběru se zúčastnili studenti, kteří se v červnu letošního roku umístili na stupních vítězů v přírodovědných oborech na celostátním kole SOČ. O postup do zahraničí se pak utkalo šestnáct nejlepších studentů, kteří museli před odbornou porotou anglicky obhájit své práce (obhajoby probíhaly formou „posterových“ prezentací).

Naši školu reprezentovala studentka septimy B Tereza Kačerová, jež se se svou prací Molekulární aspekty bronchiálního astmatu umístila na prvním místě v celostátním kole SOČ v oboru zdravotnictví. Tereza se ve své práci zabývala vyvinutím analytické metody, pomocí níž lze zefektivnit fenotypizaci astmatu či diagnosticky odlišit astma od dalších plicních onemocnění, zároveň se snažila nastínit potenciál zatím opomíjeného receptoru jakožto možného cíle pro budoucí farmakoterapii astmatu.

Tereza nakonec se svou prací zaujala porotu natolik, že byla spolu s dalšími dvěma studenty vybrána, aby své výsledky prezentovala na největší evropské studentské soutěži EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), která se koná příští rok v září v estonském Tallinnu. Kromě studentů ze všech zemí EU se jí zúčastní i zástupci Spojených států, Kanady, Japonska, Číny, Egypta a Izraele.

Tereza, která je zároveň jediným pražským studentem, jenž se v příštím roce zúčastní zahraniční soutěže, se tak pokusí navázat na úspěch naší absolventky Elišky Zlámalové. Ta se soutěže EUCYS zúčastnila v roce 2012 a získala zvláštní cenu od společnosti Institute for Reference Materials and Measurements.

Moc gratulujeme a držíme palce!

soc celoevropska 2016

Dne 23. 6. proběhlo v Jičíně v sídle firmy Microrisc finále soutěže Nejlepší student 2016. Do projektu se celkově zapojilo 84 škol z celé republiky, kdy každá škola měla možnost přihlásit dva kandidáty. Tito studenti pak zasílali ústřední komisi informace o svých studijních výsledcích a umístěních v odborných soutěžích. Zároveň měl každý student za úkol napsat esej na téma: Proč stojí za to být dobrým studentem. Na základě těchto kritérií pak byli vybráni čtyři studenti, kteří se zúčastnili finálových obhajob v Jičíně.

Naši školu úspěšně reprezentovala studentka sexty B, Tereza Kačerová, která úspěšnou obhajobou získala ocenění Nejlepší student 2016 a spolu s Mgr. Petrou Coufalovou tak pomohly našemu gymnáziu stát se Nejlepší školou.

Tereze k úspěchu moc gratulujeme a doufáme, že i příští rok se najdou kandidáti, abychom mohli titul nejlepší školy obhájit!

 nejlepsi student 2016nejlepsi skola 2016

IMG 2402
IMG 2405
IMG 2407

Rok se sešel s rokem a naši úspěšní studenti se opět zúčastnili slavnostního předávání pamětních listů v reprezentativních prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice.

V letošním roce převážila kvalita nad kvantitou a naši studenti obsadili přední místa nejen v krajském, ale také v celostátním kole.

Jan Kulička O8A – SOČ obor chemie (práce „Nový přístup k nukleofilní tetrafluoroethylaci“)

1. místo v krajském kole
2. místo v celostátním kole
Cena MŠMT
Cena děkana FJFI ČVUT
Cena Farmaceutické fakulty UK
Cena Národního centra pro mladé chemiky

Tereza Kačerová S6B – SOČ obor zdravotnictví (práce „Obtížně léčitelné astma“)

3. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole
Nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT
Cena Národního centra pro mladé chemiky
Cena ředitele Fyziologického ústavu
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Tereza Dvořáková 4. B – SOČ obor historie (práce „Vysídlení Němců z Československa po 2. světové válce“)

3. místo v krajském kole

Vojtěch Greger S6A – Konverzační soutěž v anglickém jazyce

1. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole


Všem oceněným studentům gratulujeme a věříme, že v následujících letech budou mít řadu následovníků!

uspesni studenti na radnici 2016

uspesni studenti na radnici 2016diplom

 

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok